Energisystemet


Som vi jeg ser det, med nin evne til at se det menneskelige energifelt, består vi mennesker af et særdeles komplekst energisystem bestående af både flydende og strukturerede kroppe der former sig i mange lag. Når der arbejdes i energilagene, påvirker det ofte den fysiske krop direkte og opleves som sensationer. Det er en sofistikeret form for intervention, der kræver indsigt i, hvordan energisystemet og nervesystemet fungerer i dets mange lag og frekvenser. 


Jeg og min mand Sune, er blevet trænet i fra højere lag af bevidstheden og guides, og vi har nu så solidt et erfaringsgrundlag, at vi har intergreret det i vores daglige praksis. Vi oplever at vi hurtigt når mere dybere og rammer mere præcist end den terapeutiske samtale alene kan sikre. Derfor kombinerer Mette hendes evner med hendes allerede solide erfaring med terapeutisk praksis, akademiske baggrund og erfaring med vejledning, så du får det bedste fra alle verdner. Sunes evner ligger i at se energifeltet og få informationer som kan bruges til at forstå den indeværende situation. Du vil derfor opleve en forstærket form for empati fra hans vores med informationer der kan belyse din rejse.

Processen for dig


Når Mette arbejder så guider hun dig gennem processen med at trække vejret igennem de tilstande, der kommer op, og hjælpe med at forløse dem gennem energiarbejde, så du kan bevæge dig mere frit igen. Undervejs vil vi tale sammen, og jeg vil give råd baseret på min psykologiske viden, når det er nødvendigt. Nogle gange vil du bare kunne slappe af og lade mig arbejde med energien, mens du nyder processen. Andre gange vil det kræve mod at stå smerten igennem, når den kommer op. 


Det kræver nysgerrighed og mod at vende opmærksomheden indad og turde være med smerten, indtil den slipper. For at undgå at opbygge de samme lukninger igen og igen, kræver det modet til at træffe beslutninger baseret på de indsigter, du selv har fået, og som du finder dybt i dit hjerte. Uden beslutningsdygtighed og styrke kan dit liv ikke forandre sig i verden eller i dine relationer, og du vil opleve at falde tilbage i de samme problemstillinger. Det er dit ansvar at tage dit liv i egne hænder, og jeg kan kun hjælpe dig med at åbne op og få lys på, så du kan mærke, hvad der er sandt for dig og rydde vejen for dig.

Hvad får mine klienter typisk ud af at arbejde med Mette?


Mange klienter har beskrevet, at arbejdet med dem over tid har givet dem mere ro og klarhed - især i situationer med tætte relationer, som tidligere var meget svære at håndtere. Med tiden vil du også opøve en bedre skelneevne, især når det gælder dine relationer. Du vil bedre kunne mærke, hvilke mennesker der er sunde at have tæt på dig, og hvem du er nødt til at sige fra overfor og lægge afstand til.


Nogle klienter oplever ro eller endda ekstase i slutningen af sessionerne og rapporterer om en dybere forbindelse til sig selv. Men for at denne forbindelse skal være permanent, kræver det typisk et længere forløb og en vilje til at handle på de indsigter, der er opnået. 


Når du først har åbnet op for processen, kan der over tid dukke nye lag op, som kræver yderligere bearbejdning. Processen kan fortsætte afhængigt af din livsvej, og mit mål er at give dig redskaberne til selv at kunne håndtere og facilitere processen. Dette underviser jeg også i på mine gruppeforløb. 


Jeg er dedikeret til at hjælpe dig med at opnå en dybere forbindelse til dig selv og dine relationer, og jeg vil støtte dig i hele processen, uanset hvor udfordrende det kan være.


Kærlig hilsen

Mette Miriam Sloth