Fokuspunkter for rejsen (til ham)


3 hovedpointer:Metoder: 


Valg af partner:

Vælg hende helhjertet i stedet for halvhjertet, og vær villig til at tage konsekvenserne af dine valg - også til at afslutte en relationen, hvis du ikke har hjertet fuldt med i det. Hvis det ikke har topprioritet i dit liv at tage rejsen med den kvinde du har valgt så lad vær. Vær ærlig over for hende hvis det er tilfældet.

Tag rejsen sammen med en kvinde, du elsker, men også en som helt bevidst vil tage rejsen sammen med dig. Forvent, at hun, ligesom dig, vil komme til at projicere egne svære tilstande og indre låsninger over på dig. Det er en helt naturlig del af processen.

Hold hjertet åbent og mærk din kærlighed til hende, når hun projicerer - men afvis også at tage det på dig, hvis du med sikkerhed ved, at det ikke er dit eget. Bare sig "det kan jeg ikke tage på mig" - mærk efter i kroppen, om du har ret. Kan du mærke at du er opfyldt af dit eget: Låsninger i kroppen, følelser af at "have ret", cementerede overbevisninger osv. - så tag dig af det.

Opøv evnen til at stå i at åbne hjertet, når hun har det svært. Opdyrk din vilje til at blive ved og ved, men hold kun fast, hvis hun over tid også arbejder på at åbne sig op igen efter hendes egne nedlukninger. Vær opmærksom på, om hun taler om at gøre noget ved det, men ikke gør noget ved det. I det tilfælde skal du overveje at forlade relationen.

Træn dig i at være i hendes kærlige nærvær - hvis du lukker ned der og ikke kan holde det ud, særlig lang tid af gangen og er nødt til at trække dig, så har du mere arbejde at gøre.


Om hende:


Last minute advice:

I har begge to et ansvar for at komme tilbage, når forbindelsen flakker. En person kan ikke foretage det valg for alene, uanset hvor meget vi længes efter dybere forbindelse, kærlighed, intimitet og sex. At vælge relationen til er et bevidst tilvalg for begge parter.

Ingen kan påtvinge andre deres længsel eller sexualitet, og du kan ikke vække din kvinde med frustration, hvis hun lukker sig og ikke vil dig. Du vækker hende tværtimod ved at se hende fra hjertet, som den hun er, og i dyb værdsættelse hvis hun lukker dig ind i sit inderste sårbare rum. Hun åbner sig ikke, hvis du går med forventninger om, at hun åbner sig op, fordi du "arbejder med dig selv" og "gør alt det rigtige". Går du denne vej blot for at få mere sex, er på afveje.

Husk, at kvinden initierer åbningen imod dybere forbindelse, og hun skal vurdere, om du er værdig til at lade dig se hende. Lad dig vurdere af hende og tag det til efterretning hvis hun ikke finder dig værdig. En hun umoden eller er der noget du ikke har fået set på? Er der noget hun ikke har taget sig af eller det dit eget der rumsterer? Start altid med at arbejde med dit eget og lad hende tage ansvar for hendes eget.

Hvis hun bliver ved med ikke at åbne sig over for dig, kan det være, at du har noget at arbejde med du har overset. Men det kan også betyde, at hun ikke er den rette at tage rejsen med.

Har du brug for yderligere guidance, energiarbejde og vejledning på rejsen, så kan vi tage en samtale - book mig nedenfor.


Venlig hilsen

Sune Sloth