Booking

Online eller fysisk fremmøde?:

Det er helt op til dig hvad du foretrækker, men vi har erfaret, at mange oplever at vores sessioner er lige så effektive online, som ved personligt fremmøde. Nogle foretrækker fremmøde ved første session og så fortsætte online. Uanset dine præferencer er du både velkommen både fysisk såvel som online.

Workshop: 1.500 kr. for 5 timer