Hvad er Energiarbejde?


I vores praksis med energiarbejde står vi på skuldrene af pionerer som Barbara Brennan, hvis banebrydende værker har banet vejen for en dybere forståelse af det menneskelige energifelt. Brennan's forskning og teorier, som detaljeret udfoldes i hendes publikationer, giver os et sprog og et konceptuelt framework, der hjælper os med at navigere i dette komplekse og ofte misforståede felt. Hendes arbejde tjener som en væsentlig reference for vores egen praksis og understøtter vores bestræbelser på at forstå energifeltets nuancer og dets indvirkning på den fysiske og psykiske trivsel.

Parallel hermed søger vi inspiration og evidens fra f.eks. det videnskabelige fællesskab, herunder forskning foretaget af Institute of Noetic Sciences (IONS). IONS' banebrydende studier i grænseområderne mellem videnskab og bevidsthed åbner op for nye perspektiver på, hvordan tanker og intentioner kan have direkte indflydelse på vores fysiske verden. Ved at integrere indsigter fra IONS' forskning i vores arbejde, inviterer vi til en dialog mellem det åndelige og det videnskabelige, hvor hver kan berige forståelsen af det andet.

Vores tilgang til energiarbejde er imidlertid ikke statisk; den er dynamisk og evigt udforskende. Vi anerkender, at vi befinder os i et felt, der er rigt på mysterier og ubesvarede spørgsmål. Selvom vores arbejde bygger på et fundament af eksisterende viden og praksis, er vi ydmyge over for de utallige aspekter, vi endnu ikke forstår. Vi står åbne for videnskabens progressive udforskning af bevidsthedens domæner og energiarbejdets potentiale, og vi er engagerede i en kontinuerlig proces af læring og tilpasning.

Til trods for energiarbejdets nuværende fravær af omfattende videnskabelig validering, observerer vi gang på gang, hvordan det har en transformerende effekt på dem, vi arbejder med. Disse transformationer – ofte subtile, men dybtgående ændringer i personens daglige liv og velbefindende – tjener som vores primære motivation. Det er de konkrete resultater, som mennesker oplever, der driver os til fortsat at udforske og anvende energiarbejde som et værktøj til heling.

Som vi opfatter det, med vores individuelle og fælles evner til at mærke og se det menneskelige energifelt, udgør vi mennesker et komplekst energisystem. Dette system består af både flydende og strukturerede elementer, som former sig i mindst 7 lag af bevidsthed. Arbejde indenfor disse energilag påvirker ofte den fysiske krop direkte, hvilket kan opleves som forskellige sensationer og til tider smerter. Denne form for intervention er sofistikeret og kræver en dyb forståelse af, hvordan energi- og nervesystemet fungerer sammen i deres mange lag og frekvenser.

Nedenfor ses et billede fra Barbara Brennans bog Core Light Healing af to mennesker der står i energetisk synkronisitet:

En fusion af tilgange

Vores tilgang til energiarbejde er forankret i en fusion af vores individuelle baggrunde, erfaringer og perspektiver. Mette, med en solid base i terapeutisk praksis, bringer en psykologisk dybde og en intuitiv forståelse af energifeltets dynamikker. Hendes evne til at omstrukturere energifeltet, reparere energetiske flænger og samle splittede elementer i energisystemet, er grundlagt i hendes mangeårige erfaring og menneskelige indsigt.

På den anden side tilfører Sune et sociologisk og evolutionspsykologisk perspektiv, med en særlig interesse i social interaktion inden for det energetiske felt. Dette inkluderer forståelsen af energiforbindelser, energiudvekslinger, og hvordan energier påvirker gruppedynamikker. Hans tilgang er analytisk og systematisk, og tilbyder en vinkel på, hvordan individuelle energier interagerer inden for større sociale og evolutionære kontekster.

Denne integration af psykologiske og sociologiske perspektiver giver os mulighed for at adressere energiarbejde på både et personligt og kollektivt plan. Vi arbejder sammen om at skabe en praksis, hvor disse tilgange ikke blot sameksisterer, men beriger og understøtter hinanden. Det er gennem denne synergi, vi er i stand til at tilbyde en mere omfattende og dybdegående tilgang til dem, vi arbejder med.

I vores arbejde med klienter er det denne fusion af tilgange, der guider processen. Fra de første øjeblikke af guidning gennem energifelter, til de dybere processer af transformation, arbejder vi hånd i hånd for at sikre, at hver person, vi møder, får den mest omfattende og støttende oplevelse mulig. Det er vores fælles mål at guide hver enkelt gennem deres unikke rejse med energiarbejde, udstyret med en dyb forståelse for energiens nuancer og dens potentiale for ægte forandring.

Din personlige rejse i energiarbejde

I vores samarbejde guider vi dig gennem en transformerende rejse, hvor du lærer at navigere gennem dine energetiske tilstande. Ved at assistere dig i at trække vejret dybt igennem disse tilstande, støtter vi dig i at opløse og transformere dem, så du opnår en følelse af større frihed og åbenhed. Dette arbejde kræver ikke specifikke forudsætninger – blot en åbenhed og vilje til at udforske og forandre.

Undervejs i processen vil du opleve øjeblikke af dyb afslapning, hvor du kan give slip og tillade os at facilitere energiarbejdet. Men rejsen byder også på udfordringer; øjeblikke, hvor det kræver mod at stå i smerten eller ubehaget. I disse øjeblikke vil indsigter opstå – nogle gange inden i dig selv, andre gange gennem os – som vil guide og understøtte din proces.

Transformation kræver nysgerrighed og mod til at rette opmærksomheden indad og konfrontere det, der fastholder dig. Denne rejse er en dialog mellem dit hverdagsliv og de valg, du står over for. For at undgå at falde tilbage i velkendte mønstre, er beslutningskraft nødvendig for at handle på de indsigter, du erhverver undervejs.

Vores rolle er at styrke dig med energi, klarhed og integritet, så du kan navigere i perioder med udmattelse og overvældelse. Vi åbner op og belyser din sandhed, klarlægger dine veje fremad, men det endelige ansvar for at vælge og handle ligger hos dig. Vores arbejde er at bringe dig til et punkt af klarhed, hvor dine valg står tydeligt frem. Det endelige valg – og kraften til at forandre dit liv – ligger i dine hænder.

Nedenfor ses en visualisering - som skal ses som vejledende, af hvordan vi selv oplever effekterne af energiarbejde:

Værdien af at arbejde med os


Hos os finder mennesker ofte en stigende følelse af ro og klarhed, som udvikler sig over tid. Dette gælder ikke kun i stunder alene, men særligt i de udfordringer, relationer kan præsentere. Arbejdet med os udruster dig med en forfinet skelneevne, særligt inden for relationers dynamik. Du lærer at identificere, hvilke relationer der nærer dig, og hvilke der kræver, at du sætter klare grænser. Mange opdager en ny dybde i forbindelsen til deres nærmeste, forudsat at disse også er villige til at åbne sig og indgå i dybere forbindelse.


Det er ikke ualmindeligt, at klienter rapporterer om intense følelser af ro eller endda ekstase efter vores sessioner, hvor de oplever en fornyet forbindelse til både sig selv og omverdenen. For at forankre og udvide disse øjeblikke af forbindelse kræves der et engagement i processen over tid og en beredvillighed til at agere på de indsigter, der opstår.


Din rejse gennem energiarbejdet kan afsløre nye lag af din væren, som hver især kræver opmærksomhed og nænsom bearbejdning. Nogle finder, at de hurtigt når til kernen af deres udfordringer, mens andre må navigere gennem flere komplekse lag før de når dertil. Uanset din vej er vores mål at udstyre dig med de værktøjer, du behøver for at lede din egen proces fremadrettet. Gennem vores Energi-Lounge dykker vi ned i selvledelse inden for energiarbejde, og både vores podcast og Mettes seneste bog er designet til at støtte dig på din personlige rejse.


Vores engagement i at assistere dig mod en dybere forbindelse er rodfæstet i Magdalene Effektens essens. Vi er her for at støtte dig gennem hele din proces, uanset de udfordringer, du måtte møde på vejen. Sammen skaber vi et rum, hvor transformation ikke bare er mulig, men bliver en integreret del af din hverdag og vækst.


Kærlig hilsen

Mette og Sune