Supervision med

Mette Carendi Sloth

Jeg anbefaler supervision til alle mennesker, der arbejder omsorgsfuldt med andre, især dem der støtter mennesker igennem svære stunder i livet. Dette er særligt relevant for terapeuter og psykologer, da de er i højrisiko for at blive udbrændte. Udbrændthed kan skyldes stress, der er opstået grundet overbelastning, men det kan også skyldes, at man er kommet til at cirkulere sine klienters følelsesmæssige tilstande på en sådan måde, at de hænger fast i en.

Du ved, at en klient er gået under huden på dig, når du enten er i modstand på personen eller har en trang til at beskytte og "redde" vedkommende. I supervisionen vil vi arbejde med at få tilstanden inde i dig til at folde sig ud, så energien igen løber frit, og du evner at "se" personen mere klart.

Supervision kan enten være for dig som enkeltperson eller for jer som gruppe. Jeg arbejder på en lidt anderledes måde end den klassiske supervisionsform, hvor vi går i dybden med hvordan dit energisystem reagerer på dine klienters udfordringer. Vi vil undersøge, hvad du er kommet til at tage ind, som er deres, og som tynger og dræner dig, samt hvad der rammer dig, fordi du indeholder samme temaer, der er uforløste i dig selv.

I stedet for at bruge samtalen som den primære måde at afdække komplekse dynamikker på, går vi direkte til kilden, nemlig tilstanden selv, og arbejder med den i kroppen, psyken og energisystemet, der forener begge. Min ekspertise er at se tilstandene energetisk og hjælpe med at forløse de af dem, der er gået så meget i hårknude, at du ikke vil være i stand til at gøre det selv.

Supervision kan enten ske online eller som fysisk fremmøde i min klinik i Lejre, afhængig af hvad der passer dig/jer bedst. Jeg kan ved gruppesupervisioner også komme ud til jer, som jeg f.eks. gør til bosteder og kommuner. Der tillægges tillæg for kørsel uden for Sjælland. Individuel supervision koster 1.200 kr, og du kan finde tider og booke nedenfor.

Hvis du ønsker gruppe-supervision eller at jeg kommer ud til din personalegruppe, er du velkommen til at kontakte mig.