Mette's blog

I 2008 læste jeg et semester på CIIS – California Institute of Integral Studies – I San Francisco, hvor der var plads til, at jeg kunne boltre mig i East-West psychology, Jung og consciousness studies en masse. Jeg labbede hele forløbet i mig i ren lyksalighed, og det var her, jeg stødte på den jungianske psykoanalytiker Marion Woodman’s arbejde - og især bogen ”Dancing in the Flames – the Dark Goddess in the Transformation of Consciousness” tryllebandt og forandrede mig.


Det ledte mig til at skrive speciale om det amputerede og manglende feminine motiv i den vestlige verdens mytologi, og de katastrofale og tragiske konsekvenser det har for den menneskelige psyke og åndelighed.


Ser jeg tilbage på den tid, var jeg på færden af noget meget vigtigt, der udfolder sig lige nu, i denne tid vi lever i, men på den anden side – oh boy, little did i know!


Ja, det feminine er vendt tilbage fra sit flere tusindårige lange eksil, men Hun var aldrig et offer, aldrig undertrykt af det maskuline (selv om det på overfladen kan se sådan ud) og Hendes eksil var ikke tvunget, men selvvalgt.


Og Hun er ikke et abstrakt mytologisk fænomen, eller et religiøst fænomen, men en pulserende, kraftfuld tilstedeværende der er i og omkring dig, altid tilgængelig med det dybeste ønske om at bistå transformationen af menneskelig lidelse.


Hver gang jeg benytter mig eget felt for at støtte og stabilisere et andet menneskes felt, er Hun bindeleddet. Hver gang jeg i compassion ser en persons smerte træde frem, og årsagerne bag, guider Hun mig. Og hver gang mit hjerte synger over den unikke individuelle skønhed, der er indeholdt i hvert eneste menneske, er det Hende, der sikrer, at min frekvens er høj og stabil nok til at kunne se og mærke det.


Hun er. Og Hun er her for at bistå dig, så din rejse gennem den lidelse, der er din at bære, bliver mindre ensom for dig at gå igennem.


Magdalene Effekten er til for at ære Hendes genkomst. Læs mere her.

”Mette jeg forstår ikke, hvordan jeg for fem minutter siden kunne være fyldt af angst på mit barns vegne, hvor jeg nu føler mig helt rolig og med masser af gå-på-mod i forhold til, at alt nok skal gå.”


Ja det kan føles som magi, når vi arbejder, men reelt set handler det bare om, at jeg guider dig ind i de svære steder i dig, som du allerede kender alt for godt, men typisk ikke har lyst til at mærke, fordi du er bange for at blive overmandet, eller fastholdt i tilstandene. Her benytter jeg mit eget felt til at stabilisere dig, og løsner blidt det, der skal løsnes hist og pist, retter lidt op, får den følelsesmæssige energi til at flyde, alt imens du bevidner processen inden i dig.


Og når vi er ved vejs ende, enten ved at vi kommer ned til perlen under alt det svære, eller at den kaotiske energi retter sig op, mærker du, at det lander inden i dig.


Det er ikke mig, der bærer magien – det er det, der sker mellem det jeg ser og mærker, og det du mærker, der lander i dig.


Det sværeste i alle relationer, men især i intimrelationen, er at komme tilbage til tryghed efter konflikt-overvældelse.


Det, der typisk sker, er, at et eller andet opstår mellem jer – det kan være en uoverensstemmelse, en misforståelse der går rouge, en heftig konflikt der ender i bål og brand, eller at en af jer føler sig ramt eller låser uden måske at vide hvorfor.

Herfra ved de færreste, hvordan de kommer tilbage til dem selv og relationen, og i stedet opstår der ofte en udmattende våbenhvile, hvor tiden får tingene til sådan nogenlunde at lande igen.


Men når du mærker efter, er det kun på overfladen, at ting er landet, for dine forsvar har taget et nøk opad, hvor du nu er lidt ekstra årvågen, lidt ekstra forskanset eller lidt ekstra ængstelig. Og det samme er din partner.


Der opstår det, jeg kalder kuldebroer mellem jer, og for hver gang i havner her, udvides afstanden og jo længere tid, der går, jo sværere bliver det at finde hinanden og kærligheden igen


Det er muligt at lande selv de mest voldsomme skænderier og konflikter på en sådan måde, at I føler jer dybere forbundet på den anden side, og hvor det specifikke tema slipper, eller kun meget sjældent presses op til overfladen, i stedet for at fortsætte i en udmattende spiral.


Det kræver dog en dedikeret indsats at skabe sådan et forhold, hvor det er muligt at transformere mørke til guld i hverdagen, men gevinsten kommer tifold tilbage i form af færre konflikter, større følelse af frihed, mere latter og langt dybere intimitet.

Når du mærker et indre pres, der meget insisterende siger, at det stopper hos dig – at du nægter at giver familie- og slægtstemaer videre til dine børn, eller at leve dem ud i dine nære relationer, så mærker du dybest set kaldet efter at leve i et kraftfuldt og roligt felt.


Det er bare ikke sådan, du først oplever det. Langtfra. For det indre pres, der driver dig mod nærmest neurotisk at læse op på alt udviklingsteori, eller at bruge alle vågne timer på at fundere over, hvordan du dog får bugt med dine sår og dine mønstre, kan nærmest drive dig til vanvid.


Men det, der reelt set sker, er, at det indre pres, der presser dig til at forstå dig selv, samtidig vrider dig som en anden tandpastatube, der altid lige kan klemmes lidt mere ud af.


For meget af det, du mærker og lider igennem, er ikke dit, men det kommer op for at blive forløst igennem din krop og din psyke. Det sker for os alle samme, da vi alle er bærer af evolutionen, om vi vil det eller ej, men der er meget forskel på, om du aktivt tager ansvaret på dig, eller om du primært tilskriver bølgerne af intens frygt, vrede, ængstelse, håbløshed eller magtesløshed noget, der er forårsaget af omstændigheder uden for dig.


Der er ikke en-til-en sammenhæng mellem det, der sker i det ydre, og det der sker i det indre, eller den anden vej rundt, selv om vi typisk tror, at det hænger sådan sammen. Og derfor kan du opleve, at du til tider håndterer det, derudefra set ligner ekstrem modgang med lethed og ynde, hvor du andre gange vil opleve tsunamilignende tilstande i dit indre, ved selv de mindste fluktueringer i det ydre.


Kunsten er at være med og følge sensationen dybt ned i dit indre – både for at forløse den mulige ophobede følelsesmæssige energi, der er stagneret, men lige så meget for at du genfinder dit selvhealende potentiale.

Sætningen ”Det er kun os, der nærmest aldrig har sex” udtalt med stor frustration, vil mange have hørt fra deres partner, og især i det længerevarende parforhold.


For underligt nok eksisterer der en sejlivet myte om, at det med at sikre tiltrækningen i parforholdet sker helt af sig selv, så hvis lysten eller tiltrækningen udebliver, må det skyldes en fejl i det enkelte menneske, eller i det specifikke parforhold.


Men faktum er, at det kræver meget at bibeholde tiltrækningen i det længerevarende parforhold, og at der er mange faktorer, der både kan forstyrre såvel som direkte bidrage til et helt slukket sexliv.


Så kunsten er – hvis du altså ønsker et nærende og sprudlende sexliv - at sætte sig ind i disse faktorer samtidig med, at du nysgerrigt udforsker polariteten, og især din egen pol i det seksuelle spændingsfelt, som er din gave til din partner.


For som alle andre former for friktion (energetisk spænding) opstår den seksuelle spænding mellem to forskellige poler. Der er en, der tager og dirigerer, og der er en, der inviterer og overgiver sig til at blive taget.


Ved bevidst at forstå polaritets-dansen og udleve den i dit parforhold, og tage dig af de faktorer, der gør, at du i selvbeskyttelse kommer til at lukke ned for dansen, kan du forebygge smertefulde diskussioner om jeres sex-liv, der desværre ofte ender med at gøre en af jer (eller jer begge) forkerte.

Hvis du ønsker at skabe et parforhold med dyb forbindelse (følelsesmæssigt såvel som seksuelt), er der to ting, du skal have for øje:


1. Modenhedskaldet

2. Polaritet


Som menneske indeholder du potentialet til at modes helt frem til du trækker dit sidste åndedrag. Desværre kender mange ikke til dette potentiale, og går derfor i stedet i stå hvilket er et relationelt dødsstød.


Modenhedskaldet skal dog ikke fortolkes som det, selvudviklingsindustrien har tjent milliarder på i årevis, nemlig at ”du altid bør være i udvikling”, men er mere som en evolutionær kraft, der hiver og flår i dig, uanset om du vil det eller ej. Modenhedskaldet er livet selv, der kalder dig frem, og bevidstgør du kaldet, kan du opøve kompetencen til at ride på dens bølger og her møde dig selv og din partner på dybere og dybere måder. Modstår du kaldet, vil du stadig blive hevet og flået i, men havne i cyklusser, hvor de samme dramaer udspiller sig igen og igen, uanset hvor mange gange du skifter din partner ud. Så valget er dit.


Polaritet handler om dansen mellem det maskuline og det feminine, både i dig selv og mellem dig og den anden. Igen har du et aktivt valg, om du ønsker at bringe bevidsthed ind i dansen og skabe den lækrest tango, eller om du i ubevidsthed vil snuble tå-krummende rundt.


Noget af det sværeste i intimrelationen er de kuldebroer, der opstår mellem parret, og som alle længerevarende forhold vil opleve før eller siden. En relationel kuldebro er når I har haft en konflikt, hvor I begge var trigget og ingen af jer kan finde vejen tilbage igen. Som timerne og dagene går, indtræder våbenhvilen og på overfladen synes konflikten at være glemt, men I jeres kroppe og I jeres psykiske forsvar, er intet glemt.


For hver gang I har en konflikt, hvor jeres kroppe ikke lander i tryghed og hvor lysten til at række ud og være tæt på den anden, ikke spontant opstår, kommer der en lille afgrund af kulde mellem jer, og som årene går, blive den afgrund større og større. Til sidst føles det som om, der er en uoverskuelig afstand mellem jer, selv når I står lige ved siden af hinanden.


Det er heldigvis muligt at arbejde med og forløse kuldebroerne, men det kræver mod og nytænkning, da forsvarene sidder dybt i kroppen, og ofte udspringer af sår, der har en langt ældre dato end det, der er sket mellem jer som par.


Som tommelfingerregel kan du se det sådan, at jo mere en situation har trigget jer og kører på repeat, kan du være ret sikker på, at det stikker dybere, forstået som at det kan have rod i barndomstemaer, slægtssår, epigentiske sår eller sågar sår fra andre liv (der dukker spontane indre billeder op i forløsningsprocessen af en selv og partneren, men i en anden tidslinje).


Samtale alene kan intet stille op her, faktisk bliver det ofte værre mellem jer, når I forsøger at nærme jer de her steder med ord, og derfor har Sune og jeg lavet en workshop, hvor vi aktivt og bevidst går ind og arbejder med det her svære sted i en gruppe (og individuelt efter behov).


Der er workshop for kvinder og en for mænd, så I arbejder ikke sammen som par, men arbejder hver især på jeres smerte og overvældelse, for så kan i langt nemmere håndtere situationerne sammen på nye måder fremadrettet.

Jeg har siden, jeg var i starten af 20’erne, beskæftiget mig med det, der over en bred kam kaldes spiritualitet, og i mit eget personlige liv træffer jeg aldrig beslutninger uden også at konferere med de højere frekvenser (det, vi kan kalde sjælen eller spirit).


Hvis du har fulgt mit arbejde længe, vil du nok have bidt mærke i, at jeg indtil for nylig primært har haft udgangspunkt i de psykologiske og biologiske brikker i puslespillet, som tilknytningsteori og kønsforskning mv., og at jeg i mit professionelle arbejde stort set har ladet de spirituelle brikker ligge.

Og her har du måske også bemærket, at der er sket et skift, hvor de spirituelle tilgange nu mere er de bærende.


Det skyldes, at min forståelse har ændret sig. De spirituelle brikker har jeg tidligere kun inddraget i mit arbejde, hvis et menneske specifikt ønskede den sparring og spejling, og ellers undladt at sætte fokus på det – for det er helt op til den enkelte, hvordan han eller hun forholder sig til det at være et kosmisk væsen.

Jeg har dog igen og igen måtte erkende, at sjælsimpulsen er en afgørende brik for at kunne se og forstå dybderne i et menneskes smerte, adfærd og længsel, og derfor er den brik blevet et af mine vigtigste arbejdsredskaber, når jeg hjælper mennesker en-til-en eller i grupper.


I den kommende tid deler jeg her på siden, de magiske stunder, der opstår, når sjælens stemme skinner igennem menneskekroppen, og udfordrende problematikker pludselig forstås i et helt andet lys. Og også hvor meget fejl, jeg kunne have taget i min forståelse, hvis jeg udelukkende havde anskuet personen ud fra psykologiske aspekter alene. Læs endelig med, hvis du har lyst.

En kvinde opsøgte min hjælp, fordi hun i mange år havde været svært udfordret på flere områder, og vi startede oppefra og ned med det tema, der var mest præsent. Hun havde i årevis været plaget af en tilstand, der kom og gik, og som hun selv beskrev som depressions-lignende, men uden at være det.


”Mette, det er som om tilstanden hele tiden ligger klar i feltet, som til at overtage mig, men den føles på underlig vis ikke som min egen. Det har jeg ikke turde beskrive for de læger og psykiatere, jeg har opsøgt over årene, for så tror de sikkert blot jeg har vrangforestillinger.”


Efter nogle sessioner, hvor vi sammen arbejdede os ind i temaet, viste det sig, at det vitterligt ikke var kvindens egen tilstand – den depression, der lå og lurede, kom fra hendes mor, der var død adskillige år tidligere. Hun var uforvarende kommet til give den uforløste tilstand videre til sin datter, der nu bar den, nærmest som en form for parasit, og det var derfor hun mærkede den, men samtidig ikke følte, at den var hendes egen.


Via energiarbejde fik vi sammen hævet tilstanden op, til kvindens (og hendes slægtslinjes) store lettelse. Når et menneske sidder foran mig, lytter jeg altid efter sjælens visdom, og i det her tilfælde trådte sjælen frem ved at pege på den underlige depressive tilstand, der ikke føltes som kvindens egen.


Der kommer altid en helt særlig form for elektrisk kuldegys eller sitren når sjælen træder frem i et menneskes fortælling, og igennem årene har jeg erfaret, hvor vigtigt det er, at jeg som rådgiver og terapeut opfanger disse signaler. For misser jeg dem, kan jeg komme til at fejlfortolke. Havde jeg kun haft de psykologiske briller på ift. kvindens problematik, kunne jeg være kommet til at konkludere, at depression lå i familien og her udelukkende være kørt ud af et neurologisk og fysiologisk spor.

Den fortolkning kan i andre situationer være den rette, men i det her tilfælde lå det i kvindens energifelt, og kunne hæves op og slippes. Og det var hendes sjæl, der pegede på løsningen.


Jeg havde arbejdet med en kvinde igennem længere tid, der opsøgte min hjælp, fordi hun var i dyb lidelse over et forlist ægteskab. Hendes fornemmelse af sig selv var, at hun var refleksiv og stærk, men hun fandt, at det stod i skærende kontrast til, at hun var blevet i et psykisk voldeligt forhold i årevis, og de to modsætninger efterlod hende i en tilstand af dyb fortvivlelse.


På den ene side havde hun stærk fornemmelse af egen kraft og indsigt og at forholdet derfor havde en form for dybere mening (for ellers ville hun ikke have valgt det), men på den anden side var hun skrækslagen for, om hun mærkede forkert og dybest set vandrede ubevidst igennem livet og derfor kunne havne i samme situation igen.


Når hun talte om, at forholdet måtte have en dybere mening, og at hun på underlig vis også følte meget stor kærlighed til sin eksmand, trådte hendes sjælsfrekvens meget tydeligt igennem, og det ansporede mig til at lægge alt min psykologiske viden om psykopati og narcissisme på hylden, og i stedet guide hende ind i de tilstande, hvor de indsigter kom fra.


Via hendes sjælsimpuls fik vi forbindelse til hendes eksmands sjæl, og her generindrede hun deres sjælsaftale inden de trådte ind i deres respektive inkarnationer. Hans opgave var at udspille grænseoverskridende adfærd i det ekstreme, men uden fysisk vold, og blive ved indtil hun helt uden frygt eller charge på ham overhovedet, kunne sætte knivskarpe grænser, hvilket hun nu formåede.


På sjæleplan følte hun stor kærlighed til sin eksmand, og hun forstod nu hvorfor. For de var dybe sjælevenner, med masser af erfaring og pondus, og det var derfor de havde taget den svære opgave på sig. På sjæleplanet var kærligheden intakt, dog i menneskeform var både bruddet og den kontante grænsesætning nødvendig og helt på sin plads. Hun kunne nu med lethed give slip på sin fortvivlelse, og så hele forløbet på en ny og smuk måde.


Havde jeg overhørt sjælens stemme, kunne jeg nemt have fortolket hendes kærlighed til eksmanden som en destruktiv co-dependence eller trauma-bonding. Det vil i andre tilfælde have været den rigtige vej at gå, men ikke i forhold til denne kvinde.


En ung kvinde midt i 20’erne opsøgte mig, fordi hun var bekymret for, om der var noget galt med hendes seksualitet. Hun var stadig jomfru, og som hun beskrev det, var hun faktisk nysgerrig på at udforske det erotiske med en mand, men hun fandt det samtidig meget underligt, og vidste ikke helt hvad hun skulle stille op med det der sex-noget.


”Er jeg måske bare helt lukket, eller blokeret, eller traumatiseret?” spurgte hun på en sådan måde, at det lød som hun ikke helt selv troede på de forklaringer, men at det var de eneste svar, hun havde kunnet finde frem til via terapeuter mv.


Og det var her sjælens stemme trådte frem i hende – i hendes gentagelse af nogle mulige forklaringer, men uden at hun egentligt selv købte dem! Sjælen var på ingen måde enig i de muligheder, og derfor var det spændende at guide hende dybere ind i hendes essen og se hvad der tonede frem.


At mærke ind i egen essens var legende let for hende, og hun så hurtigt sig selv som en sjæl, der kommer med masser af visdom og erfaring – bare ikke fra jorden og menneskelivet – hvilket fik en stor sky af forvirring til at lande i hende. For hun oplevede nemlig sig selv som bærer af noget fint, hun kan dele med verden, men samtidig fandt hun menneskedelen ret bøvlet – ”jeg har det som ham i Avatar, der vågner op i en stor blå krop og det roder rundt.”


Det viste sig, at hendes fine frekvens manglede at lande dybere ned i hendes energikroppe, og det primært var derfor, at hun følte sig ret afskåret fra de nedre dele af kroppen, og modsat dem, der har meget jordlivs-erfaring (og derfor typisk også mange traumer), skulle hendes energi hjælpes ganske nænsomt ned.


Havde jeg betragtet kvindens fortælling med udelukkende psykologiske briller, kunne vi have brugt år på at nærstudere hendes barndom og opvækst, i håbet om at finde et eller andet, der pegede på noget traumatisk, der fik hende til at lukke ned for sin seksuelle lyst. I andre tilfælde er det overgrebstraumer eller nedarvede traumer fra slægtslinjen, der skal forløses, før kroppen kan hengive sig til seksuel nydelse, men ikke for denne kvinde.

Du kan forstå evolutionen og involutionen som længslen efter det hellige ægteskab mellem kroppen og sjælen. Kropsbevidstheden strækker sig nedefra og op igennem lagene, alt imens de højere frekvenser bøjer sig ned igennem sjælen, der agerer som bindeled mellem evolutionens kraft og de højere frekvensers ekstase og kærlighed.

Hvad mange måske ikke ved, har hver enkelt sjæl sin egen unikke frekvens, og på helt samme måde som menneskekroppen, udvikler og modes den også – og det gør den blandt andet ved at inkarnere ned i form igen og igen. Så sjælemodenheden er vigtig at tage med i betragtning, når vi undersøger dens virke og mission i verden.

Der er også forskellige kategorier af sjæle, og de tre, jeg via mit og andres arbejde, er stødt på (der kan være flere) er: jordbundne sjæle, interplanetariske sjæle, og engle sjæle.


Jordbundne sjæle inkarnerer tilsyneladende kun på jorden, og udvikler sig i frekvensbåndet fra ”baby”sjæl (infant soul) og helt op til den ældre, meget erfarne sjæl (old soul).


Interplanetariske sjæle har inkarnationscyklusser andre steder i universet bag sig, og er ret højt udviklede. De inkarnerer typisk for at bringe en ny frekvens ned på jorden og her påvirke både udviklingen og evolutionen, og mange af de ”genier”, der har skabt noget på jorden, som aldrig har været her før, er sikkert udefrakommende sjæle.


Engle sjæle er ret misforståede. De har en meget høj frekvens, som gør det voldsomt svært for dem at inkarnere, og derfor gør de det sjældent, og har typisk kun gjort det, når deres frekvens var uundværlig i forhold til planetens udvikling. Da der for første gang i menneskehedens historie nu er mere lys på jorden, end mørke, er det muligt at flere engle sjæle vil vælge at inkarnere for at bistå udviklingen hernede i den kommende tid.


Når vi taler om sjæle, er der ikke noget, der er ”bedre eller finere” end noget andet – hierarkiske vurderinger eksisterer ikke i disse verdner. Alle har deres unikke, magiske plads, og derfor handler det udelukkende om, at forstå sig selv bedre som sjæl. Det er min oplevelse, at flere og flere ”vågner op” til deres sjælsfrekvens, hvilket er lige dele skræmmende og ekstatisk. Denne viden kan måske hjælpe dig lidt videre.

En kvinde, lad os kalde hende Marie, havde haft sessioner hos mig i noget tid, da hun åbner op for relationen til hendes familie. Hun havde altid følt sig som det sorte får, da hun voksede op, men i stedet for at blive rebelsk, trak hun sig ind i sig selv og skjulte de vigtigste sider af sig selv, som ikke ville blive forstået eller kærligt mødt, og flyttede hjemmefra så hurtigt som hun kunne.


Da hun blev mor, forsøgte hun igen at lægge sig i selen for at skabe forbindelse på vegne af hendes datter, for som hun sagde ”fordi jeg ikke følte mig forbundet med dem, kunne det jo godt være, at min datter ville have stor gavn af dem, og de af hende.” Og det havde Maries datter, især da hun var lille, hvor hun synes det var hyggeligt at besøge mormor og morfar. Dog som hun blev teenager, opdagede Marie, at familien udviste helt samme adfærd, som hun selv var flygtet fra, nemlig at der var et stort ydre fokus på fejring af højtider og fødselsdage mv på en helt bestemt måde, hvor det var meget vigtigt, at alle i familien deltog, men uden at der var en egentlig interesse i hvem man egentligt var. Hun trak sig derfor mere og mere, hvilket blev bemærket, og taget ilde op på ret udskammende og grænseoverskridende måder.


Marie var i vildrede, for ”det er jo min familie, og bør jeg ikke have en relation til dem?” spurgte hun? Afhængig af hvilken psykologisk tilgang, jeg her var mest fan af, ville det svar variere, men i stedet valgte vi at stille ind på hendes sjælsfrekvens for her at finde ud af, hvad der lå af højere perspektiver på hendes rejse med familien.


Det viste sig, at hendes sjælfrekvens kommer fra engleriget og at det var derfor, det var så svært for hende at erkende, at hun dybest set ikke brød sig om at være sammen med sin familie. Hun havde en højere frekvens end den familie, hun var inkarneret ind i, og hendes sjæl viste hende, at alle familiemedlemmerne var på samme sjælsmodenhedsniveau – et sted, hvor de ikke havde adgang til ubetinget kærlighedsfrekvens, kun den betingede kærlighed, der typisk kommer ud som omsorg.


Du læste måske om Marie forleden, der havde det svært med sin familie (eller også kan du gå tilbage i opslagene og finde den), og som hvis sjæl viste hende, at hun bare skulle slippe dem.


Vi arbejdede videre med temaet sammen med hendes sjæl, og det gav os smukke indsigter omkring, hvad der sker i mellemlivene, for hvad du måske ikke er klar over, så er sjæle ikke statiske størrelse – de udvikler og modner sig på helt samme måde som menneskekroppe, dog med fuld bevidsthed inden for deres respektive frekvensbånd. De fleste mennesker har stadig glemt hvem de er og hvor de kommer fra, det er den generindring, sjælen forsøger at vække.


Efter døden af det fysiske legeme gennemgår sjælen en meget intens renselsesproces, hvor alle tanker, handlinger og følelser gennemgås, bevidstgøres og integreres. De ubevidst destruktive af slagsen opleves som skærsilden (men er ikke en straf) og de bevidste smukke af slagsen opleves ekstatiske (men er ikke en belønning eller ”himlen”), og sjælen støttes igennem det hele af højerestående guides helt uden dom, og med masser af kærlighed til rejsen.


Maries sjæl forklarede hende, at om hun brød sig om det eller ej, havde hendes energifelt en stor påvirkning på andre mennesker, noget hun slet ikke var klar over, fordi sjælen udspringer fra engleriget, og derfor bærer en høj kærlighedsfrekvens. Hendes familie havde på sjæleplan sagt ja til at have et ”englebarn” og fik også her at vide, at det ville betyde meget for deres udvikling, hvilket de kun var spændte på (sjæle er meget åbne og nysgerrige væsner uanset modenhedsniveau).


Men som Maries sjæl beskrev, så ved ingen, hvad det betyder, når krop og psyke udsættes for et pres, der skal medvirke til udvikling af modenhed. Det kan lidt sammenlignes med den smukke, men også naive, forestilling om, hvordan det er blive forældre – du aner ikke, hvad det indebærer, før du står midt i det, og det kan godt køre helt ad sporet!


Karma opfattes typisk som et ”en-til-en” fænomen – altså at hvis du har været tyran i et liv, så har du brug for at være undersåt og mærke hvordan det er, i et andet liv.


Men der er store udfordringer med denne forståelse, for det vil så også betyde, at du ikke fuldt ud ”tilgives” mellem livene, og for alle, der har kontakt med deres sjæl, højere selv, guides og spirit, giver dette ikke nogen mening. Der er ingen straf eller former for skyld i de højere frekvenser (det er derfor religion trænger til en overhaling – der er ingen straffende guddom uden for dig selv, det har der aldrig været).


Jeg har derfor sludret en del med min egen sjæl for at forstå dette, og udlægningen af karma er her en anden, og meget tilsvarende den, Richard Rudd beskriver i The Gene Keys.


Du bærer ikke personlig karma mellem livene, sjælen laver et review og alt renses igennem og integreres i mellemlivene, og der er derfor ikke personlig karma, der skal udlignes i det næste liv.


I stedet er der karmisk hukommelse, hvilket blandt andet er det, Jung kalder the collective unconscious, og som lages i de arkaiske arkiver. Alt, der er sagt, gjort og følt lages her, og de ubevidste former skal på et eller andet tidspunkt frekvensudlignes. Derfor tager hver sjæl en luns af menneskehedens kollektive karma på sig inden den inkarnerer, og det gør den ved at indlejre udvalgte former for smertefulde hukommelsesbidder, der på et eller flere tidspunkter vil blive udløst i livet via relationer mv. Og her handler det derfor udelukkende om hvordan disse situationer håndteres i forhold til, om der skabes mere kollektiv karma, eller om karmafrekvensen udlignes.


Du er her altså ikke som et offer for din egen eller andres historie igennem livene, men som en helt, der forsøger at hæve meget svære frygt-frekvenser op via det levede liv, og som sjæl gør du det igen og igen og igen og igen, lige indtil det lykkes.


Så når du forløser karma, agere du altid i helhedens, kærlighedens og skønhedens tjeneste.

Vi har mere end nogensinde brug for, at kvinder genforbinder sig til deres kraft, for det er kraftfulde kvinder, der kommer til at føre os igennem den næste fase af jordens og menneskehedens udvikling.


Mænd kan finde en kraftfuld kvinde meget intimiderende, men et langt større problem er når vi kvinder ikke kan håndtere kraften og alt det, den vækker i os selv og i mellem os. Når først den forhindring er af vejen, er udfordringen med mændene langt nemmere at håndtere, så derfor er det her, vi skal starte.


Kvinder i grupper har et enestående potentiale til at hele hinanden og jorden, men vi får kun udbytte af dette potentiale, når vi forholder os til og transformerer vores egen afhængighed af bånd mellem kvinder.


Ja, den forbindelsesskabende oxytocin er vidunderlig, men du skal samtidig kunne afgrænse dig og kunne håndtere det brud, der opstår i flowet, for ellers er du ude af stand til at stå ved dig selv og sige fra overfor andre kvinder.


Lige så magisk en kvindegruppe kan være, lige så destruktivt en side indeholder den, når kvinder holder hinanden på plads via bagtalelse, internt konkurrence og kronisk ængstelse, der fodrer dominans/underkastelses cyklusser. Intet af dette har noget med kvindens kraftfulde væsen at gøre – det er bivirkninger af en lang evolutionær rejse, der har været styret af frygt og overlevelse.


Så kære kvinde: Hvad end du gør - søg at integrere din kraft. Og har du først fundet den, så stå ved den, uanset hvad din stærke smukke udstråling gør ved andre. Du kan sagtens stå kraftfuldt afgrænset samtidig med, at du har dyb compassion for den kvinde, der har tilladt sig selv at falde ned i ubevidsthed.


Compassion er ikke lig med, at du skal acceptere andres grænseoverskridelser. Dyb compassion er, når du ser tingene som de er, uden at du selv ryger i egen ubevidsthed, og her nægter at påtage dig ansvaret for deres umodenhed, fordi du ved, at det vil frarøve dem muligheden for selv at modnes.


Og uanset om prisen for, at du står fast, er straf og ekskludering af kvindegruppen, så fortsæt. Det at dukke hovedet og indordne sig i gruppen er en uddøende form. Noget nyt, smukt og stærkt bliver født af dens rester.

Vi mennesker har en vane med at give andre ansvaret for vores følelser samt at påtage os ansvaret for andres følelser. Dette skaber dog ofte rod, og derfor handler det næste store evolutionære skridt om at modne denne adfærd.


Det er dog svært, da følelsesmæssig intensitet hurtigt kan overvælde det menneskelige system. Dette er den primære årsag til, at du enten bebrejder andre for, hvordan du har det, eller tilpasser din adfærd for at undgå andres bebrejdelser.


Faktisk er mange af os forvirrede over, hvordan ansvar og følelser overhovedet hænger sammen.


Kunsten består i at udvikle evnen til ikke at dømme det, du føler, men samtidig indbygge en pause i dit system, så du ikke reagerer på alt, du mærker. Du kan lære at håndtere følelsesmæssigt ubehag uden at projicere det udad eller indad.


Over tid, hvis du arbejder med dig selv og tager større ansvar for dine indre tilstande, vil du opleve, at situationer, som tidligere kastede dig ud i følelsesmæssige rutsjeture, ikke længere forstyrrer din indre ro.


At lade folk misforstå dig, mens du bevarer din ro og dit fokus, er det mest kraftfulde skridt, du kan tage. Men det er også det mest misforståede.

Menneskets fysiske og bevidsthedsmæssige udvikling kan groft sagt inddeles i tre stadier: Overlevelse, Tjeneste og Overgivelse.


Uanset om du er klar over det eller ej, synes vi alle at udvikle os inden for disse arketypiske mønstre. Fordelt på forskellige individer vil du se, at alle tre er repræsenteret på jorden lige nu, med en klar overvægt af overlevelses-arketypen.


Videnskaben mener, at jorden blev dannet for ca. 4,7 milliarder år siden. I den kontekst kan menneskeheden betragtes som en ung art på kun 200.000 år. Dette bliver tydeligt, når vi betragter vores kollektive bevidsthed.


Der er ingen tvivl om, at vi stadig søger efter en bæredygtig vej for os selv og vores medmennesker. Men det faktum bliver mere og mere klart.


Og det er positivt, for det betyder, at flere individer bevæger sig væk fra overlevelses-arketypen og over i tjeneste-arketypen. Her skifter fokus fra "hvordan sikrer jeg min overlevelse?" til "hvordan tjener jeg bedst helheden?".


Hvis flertallet af mennesker forbliver i overlevelses-arketypen, risikerer vi selvudslettelse. En overlevelsesimpuls, der afviser transformation, bliver selvdestruktiv.


Men hvis nok mennesker lytter til det indre kald og tillader denne transformation, kan deres ændrede opmærksomhed og adfærd skubbe vores evolutionære udvikling i en ny, bæredygtig retning. Der er ingen grænser for den skønhed, vi kan skabe sammen.


Om vi bevæger os i den ene eller den anden retning, afhænger helt af hver enkelt af os.

Sidst jeg arbejdede med en gruppe, blev jeg meget overrasket over, hvor meget forløsning og visdom det var muligt at skabe sammen på relativt kort tid.


Som gruppe identificerede vi hver især vores mest vanskelige tema og vores dybeste længsel - og dernæst guidede jeg gruppen ind i det smertefulde, så låsningerne fik lov til at komme op, og jeg kunne se den energetisk, og her arbejde med den sammen med Sune. Han holdt sin bevidsthed fokuseret på gruppen og deltagerene på skift og delte hvad han så.


Jeg var meget spændt på, hvordan det ville fungere i en gruppe da vi startede ud, men havde længe fornemmet, at gruppe-energien kunne noget særligt. Og det, der udfoldede sig, var utrolig smukt. Selv de mere rodede og kaotiske ting, der opstår, når flere mennesker er sammen, viste sig at have et healende potentiale.


At overgive sig til sin indre proces og lade den strømme igennem sig, mens andre ligger eller sidder rundt om en og gør det samme, kræver meget mod og frembringer et hav af følelser - lige fra dyb overgivelse til "hvad i alverden laver jeg her?!" og alle nuancerne derimellem.


På den måde indeholder gruppedynamikken mange dimensioner, hvortil jeg tilføjer den ældgamle shamanistiske metode og guider alle ned i underverdenen. Her sørger jeg for, at ingen farer vild, og at alle efterfølgende får mulighed for at integrere den visdom eller indsigt, de tog med sig op fra dybet.


Fordi det var en så kraftfuld oplevelse, har Sune og jeg sammensat flere workshops, som vi afholder med faste intervaller, og hvor vi arbejder sammen med jer som gruppe. Nu idag søndag, har vi netop sådan en gruppe-workshop, der handler om at åbne op for kvindens kraftfuldhed.

Beviset på, at ydre udvikling og velstand ikke skaber indre fred og lykke, ser du i de udviklede lande, som f.eks. Danmark.


De færreste i Danmark er truet på deres overlevelse, sulter ikke og har ikke granater flyvende om ørene. Men alligevel har de fleste det skidt indeni, og mange på måder, hvor sindet virkelig kæmper med at finde ydre årsager, der matcher.


Dette paradoks betyder ikke, at vi skal gå tilbage i udvikling, skamme os over at vi har mad på bordet eller føle os skyldige over, at lykkefølelsen ikke satte ind i takt med at velstanden er steget. Men det betyder, at vi er nødt til at stoppe med at flygte fra alt det ubehagelige, der dukker op, og i stedet vende os mod det og forsøge at finde hoved og hale i det.


Mennesker, der bor steder med krig, hungersnød, dyb fattigdom, undertrykkelse og store klimakatastrofer, er nødt til at bruge meget vital energi på at overleve. Vi mennesker, der bor i de udviklede lande, har muligheden for at begynde at tage os af vores indre liv, der skriger efter opmærksomhed og omsorg.


Og her er din evne til at kunne skelne og holde din bevidsthed rettet mod det, der er vigtigt, fuldstændig afgørende. For det er muligt at sidde i en kælder og se porno i al din fritid, eller stene Insta reels i alle de timer, du ikke tjener til dagen og vejen eller er sammen med dine børn.


Men du kunne også vælge at bruge din opmærksomhed på at være med og overgive dig til alt det, der er i dit indre – alle de gamle rester, der renses ud via din krop og dit sind fra en lang, hård evolutionær rejse, samt alt lyset og inspirationen, der banker på for at komme ind.


Valget er dit, men hvis du længes efter indre fred og ekstatisk livsglæde, kan hverken kælderen eller reels vise dig vejen. Det er et indre arbejde der skal gøres, og vi i vesten har muligheden her og nu.

Langt de fleste mennesker har et meget smalt bevidstheds- og følelsesspektrum, fordi de (oftest ubevidst) forsøger at undgå yderpolerne, især yderpolen af det, vi forstår som "negative" tilstande, altså alt det smertefulde.


Det er paradoksalt, at menneskets "pleasure-pain" dans, hvor vi forsøger at undgå smerte ved at søge det nydelsesfulde, faktisk gør os ekstremt smalspektret. For i smerte-undvigelsen opbygger du ret rigide nydelsesvaner, der primært er ydrestyrede og ofte kan være meget vanedannende.


Det kan f.eks. være, at du mærker noget udefinerbart ubehageligt bygge sig op i dit indre, som du så forsøger at undslippe ved at spise noget, ryge, tage stoffer, træne hårdt eller have sex.


Det er ikke de enkelte nydelsesmidler, der er problemet her – tobak anses som helligt af shamaner og bruges med stor omhu og respekt, ligesom plantemedicin gør det. Et lækkert måltid kan nærmest være som en orgasme for din smagssans, kroppen kan opleve stort velvære efter at have bevæget sig, og intimitet med et andet menneske kan åbne dit hjerte på måder, som intet andet kan.


Problemet ligger i smerte-undvigelsen, hvor det nydelsesfulde misbruges som et forsøg på at undgå smerten via et skud signalstoffer, der kortvarigt fortæller dit system, at alt er rart lige nu.


Men årsagen til alt det ubehagelige er der stadig. Så når du er fanget i pleasure-pain dansen, bør du undlade at tilføre dit system ekstern nydelse, undgå dine faste vaner og i stedet mærke ubehaget og lade det træde frem.

Det kan lyde besynderligt, men ikke desto mindre er det sandt. Når du ikke længere frygter yderpolerne (smerte, afskårethed osv. i den ene ende og dyb medfølelse og ekstase i den anden), men kan acceptere begge og bevare bevidsthed i begge, vil du finde, at du er langt mere stabil i din hverdag.


Her opstår en anden finurlig detalje: Hvis du zoomer ind og undersøger dine fluktuationer, altså dine tanke- og følelsesmæssige udsving i løbet af dagen, vil du se, at der er mange udsving i alt dette, som samlet set virker meget mere stabilt. Så på en mærkelig måde udgør alle disse udsving den oplevede øgede stabilitet, hvilket er paradoksalt!


Det hele handler om bevidsthed og den trænede følelse af velkendthed i nervesystemet, og sammen udgør de det, vi populært kalder for resiliens (modstandsdygtighed).


Det er essentielt at kende forskellen mellem resiliens og hærdning, som mange fejlagtigt tror er det samme. Hærdning sker, når et system tvinges til at undertrykke ubehagelige tilstande dybt i kroppen og så langt ud i bevidsthedslagene, at de næsten ikke kan mærkes, hvorefter personen fortsætter uden virkelig at føle noget (det mest ekstreme findes i psykopatens system).


Resiliens er et fintunet system, der registrerer selv de mindste fluktuationer, men kan bevare bevidstheden uden at blive fuldstændig identificeret med det, der føles. Og det styrkes blandt andet ved, at du tager hånd om alt det smertefulde, der opstår i dig.


Seksuelle overgreb sætter sig meget dybt i kvindekroppen, og de kan være meget svære at forløse, fordi de er så overvældende at få kontakt til.


Men udfordringer hos kvinder, der er bærer af disse sår, stopper ikke her. For med hvem og hvordan, kan disse sår forløses?


Samtaleterapi kan gøre noget, men forløser ikke flashback’ene, dissociationen i kroppen, kvalmen og de krampagtige lukninger, der opstår bare ved tanken om intimitet.

Hendes krop kan få lov til at hele i et kærligt og respektfuldt intimt rum med en dybt committet partner, men hvad gør hun så, hvis hun ikke er i en kærlig relation, som mange der har været udsat for overgreb, ikke er (overgreb har den fortvivlende bivirkning, at de borer sig ind som overbevisninger om, at hun ikke fortjener kærlighed og respekt).


Er blid tantra massage måske så healingens vej? Jeg kan ikke udelukke, det har hjulpet nogen kvinder, men der er samtidig mange røde advarselslamper, der bimler og bamler her. For den blotte berøring kan være retraumatiserende, og der er ingen garanti for at behandleren har styr på sin egen seksualenergi – det er nærmere undtagelsen end reglen desværre – og derfor kan tantra massage meget nemt gøre ondt værre.


De dybeste og mest invaderende sår, kræver den blideste behandling, og det er muligt at dykke ned og forløse disse dybe sår uden at blive fysisk berørt overhovedet. Og du vil vide, at sårene er healet, når du igen spontant (eller måske for første gang), har lyst til at røre og blive berørt af et menneske, som du elsker.


Du skal ikke ”åbnes” af en behandler. Ingen har den magt over dig, og slet ikke mænd i tantra miljøet.

Der er mange selvudviklingsretreats at vælge imellem på markedet, og det kan gøre dig både forvirret og bekymret for, om healing og selvudvikling virkelig kræver gentagne rejser til eksotiske steder.


For mange er det nemlig ikke en mulighed, enten på grund af økonomiske omstændigheder eller forpligtelser i forhold til små børn mv. Her kan der være en uheldig vinkel i markedsføringen af disse retreats – især hvis temaet på retreaten er ”manifestation”. For du skal jo turde at manifestere pengene til din drøm, ikke? Jeg har set mere end én kvinde brænde nallerne økonomisk på meget overfladiske fortolkninger af ”evnen til at manifestere ved at holde din frekvens høj”.


Faktum er, at du kan arbejde med dit felt hvor som helst og når som helst. Nogle af de mest ekstatiske, mind-blowing og out-of-this-world energetiske oplevelser har jeg haft med klienter på mit ret så almindelige kontor i Lejre, og stort set alle de dybe forløsninger, jeg har oplevet med min mand, har fundet sted i vores lille standard rækkehus.


Ja, der findes steder, hvor energien er magisk, hvor naturen overvælder os med sin skønhed, og hvor højtvibrerende væsner tidligere har inkarneret og boet, så du stadig kan mærke deres energiaftryk. Har du mulighed for at besøge disse steder, så nyd dem, elsk dem og behandle dem med den dybeste respekt. Ikke som på Mallorca sidste år, hvor et vidunderligt smukt sted var helt ødelagt af horder af unge bikiniklædte kvinder, der ikke lavede andet end at tage selfies og udstråle selvoptagenhed.


Men du behøver ikke retreats for at udvikle dig. Du kan møde din sjæl når som helst og hvor som helst, og faktisk er hverdagen et af de bedste steder for disse møder, for sjælen elsker at komme helt ind i alle de mest menneskelige situationer.

Det er uden tvivl kontroversielt at mene, at vi kan have levet andre liv, især når man nu ikke kan huske dem. Vi har ofte spurgt os selv, hvorfor vi ikke husker dem, og om vi overhovedet bør huske dem.


Men på trods af vores skepsis er der flere gange dukket minder op fra tidligere liv for os. Nogle af disse minder involverede mennesker, vi kender i dag, mens andre ikke gjorde. De mest levende minder var situationer, hvor vi levede sammen. Selvom hun havde et andet navn og så anderledes ud, vidste han med sikkerhed, at det var hende og omvendt.


Det mest fascinerende var, at vi begge oplevede disse minder samtidigt fra hver vores perspektiv, så vi kunne sammenligne vores oplevelser og finde dyb mening i dem.


Vi har dog ikke aktivt søgt efter minder fra tidligere liv. Disse oplevelser er kommet naturligt, når de var nødvendige for vores rejse. Vores primære fokus er at leve i nuet, ikke i andre universer eller tidligere liv. Men de kan altså godt komme op når der er behov for dyb forløsning, eller at forstå meningen med en relation, eller hvorfor du er her.


Især hvis skræmmende minder fra tidligere liv dukker op, vil mange psykiatere eller psykologer betegne dem som “irrationelle”, da de ikke kan spores tilbage til konkrete begivenheder i dette liv og de vil tillægge dem barndommen og undertrykte minder.


Når vi arbejder dybt med klienter, kan fragmenter fra tidligere liv pludselig dukke op - helt uventet.


Når et sådant minde kommer frem, bringer det meget klare og livagtige billeder og følelser med sig. Det føles som om, du virkelig er der. Din krop vil reagere som sådan, og det vil være tydeligt, hvad mindet handler om. Det føles helt unikt.


Du har taget denne oplevelse med dig, fordi der ligger en visdom i den, som du endnu ikke har fordøjet. Tiden er kommet til at se på den og integrere indsigten og komme videre.


Betydningen af disse minder kan variere fra person til person. Nogle gange drejer det sig om dramatiske begivenheder, som et dødsfald eller en ekstrem situation. Andre gange om konkrete relationer og hvorfor du er her.


Hør afsnit 26+19 af vores podcast, hvis du er nysgerrig på mere.

Der sker noget utrolig smukt, når vi tør dykke ned i og være med frygten, ængstelsen og vreden. For når vi nærmer os disse tilstande fra det feminine – fra væren, hvor intet skal fikses, løses eller vurderes – slipper eller transformerer tilstandene sig og noget nyt træder frem, der lå og ventede under alt ubehaget og smerten.


Vi ved aldrig, hvad det ”nye” er, men det er lige rørende og smukt hver gang, og derfor glæder vi os meget til vores kommende workshop, hvor vi faciliterer denne proces.


Her bruger vi den meditative praksis lidt omvendt, for i stedet for at bede dig forsøge at slippe alt det, der smerter og bekymrer dig, inviterer vi dig og gruppen kærligt direkte ind i ubehaget. Det kan føles skræmmende, men når du først har været igennem en gang, vil du opleve, at du bruger ufattelig meget livskraft på at forsøge at holde det smertefulde ude af bevidstheden, og at du har opslidende mentale forsvar, der forsøger at holde det alt sammen på plads.


Via øvelserne og vores felt, der støtter, såvel som gruppens, har du mulighed for at dykke ind de steder, du ikke tør dykke ind alene, og her få hjælp fra gruppen og mig til at bringe bevidsthed ind dine indsigter, som du kan tage med dig hjem og integrere i din hverdag. Efterfølgende tager vi sammen de højere frekvenser ind, hæver os over skyggerne og integrerer deres kraft sammen.

Vi og vores børn befinder os i en tid, hvor det gamle falder sammen om ørene på os, samtidig med at noget helt nyt spirer frem mellem murbrokkerne, som vi kun formår at se, hvis vi kollektivt får hævet rumpetten op over de menneskelige frygtspor. For ryger vi i frygten og farer vild der, ser vi kun destruktionen, og ikke det smukke, vi sammen kan skabe. Altså ingen let opgave!


Og det gør det ikke nemmere, at mange af de børn, der er født inden for de sidste små 15 år, muligvis fungerer anderledes, forstået på den måde, at mange af dem opfanger alle fluktueringer i de menneskelige udvekslinger, men uden at de ved, hvad de skal gøre med det, og derfor kan de have mange voldsomme og uforståelige adfærdsformer.


For kort sagt: alt det, du og andre mennesker ikke formår at tage dig af - dine skygger, din ubevidste længsler, følelser og drømme, alt det, du tænker negativt om dig selv og andre, men som du tror, du er den eneste, der ved - alt det, er det muligt, at disse børn opfanger, og det føles skærende i deres system. Og alt det her sker samtidig med at evolutionen også arbejder igennem dem, forstået som, at de jo også "bare" er børn, der udvikler sig, som børn nu gør - en fysisk og psykisk modningsrejse der er fælles for mennesker.


Og det er derfor, børn (mere end nogensinde) kalder på, at vi voksne får taget ansvar for vores impulser, tanker og følelser, og får ryddet op og ud, fordi de ellers kommer til at bære det. Det mærker de, men har ikke sprog for det, og derfor kan der komme vilde adfærdsformer ud af deres kroppe og vilde sætninger ud af deres munde, fordi de kommer til at skære sig på alt, der roder rundt i os.


Når du som forælder læser det her, og det taler til dig (måske du bare mærker at en forståelse nærmest falder i hak i dig), bliver du typisk forfærdet, og kan hurtigt komme til at dømme dig selv meget hårdt. Husk endelig på, at det her er en naturlig og uundgåelig fase i menneskets udvikling, og at du er her lige nu i denne afgørende og yderst smukke overgangsperiode. Alt er som det skal være, og vi møder, rummer og håndterer de her udfordringer og strabadser sammen - for vi er alle i samme båd. Læs mere her.

Det evolutionære pres er en væsentlig årsag til, at mange parforhold ikke klarer skærene, men samtidig vil flere og flere med tiden føle sig draget mod parforholdets højde og dybder, netop på gund af det pres!


Hver gang du oplever en afstand til din partner, der føles umulig at komme tilbage fra, uanset hvor stor eller ubetydelig konflikten er, mærker I det som Richard Rudd kalder "forfædrenes spænding".


For der hvor såret opstod, skal det heles. Og derfor er parforholdet nok den mest vanskelige relation, der findes på jorden, fordi det indeholde hele frekvensbåndet - lige fra det potentielt mest voldelige og grænseoverskridende til det mest kærlige og ekstatiske.


"Det første skridt i nedbrydningen af barrierer mellem disse menneskelige former, vil være helingen af yin/yang-kløften mellem mænd og kvinder. Forfædrenes spænding mellem kønnene er så enorm, at den indtil nu har forhindret ægte sammensmeltning. Når det første forhold oplever dobbelt oplysning, vil vi vide, at det dybeste sår af alle er blevet helbredt. Disse hellige ægteskaber vil have et utroligt energifelt omkring dem - de vil være kernen i helt nye samfund." - Richard Rudd


Hvis du ønsker at arbejde med det sammen med os, kan du gå i individuelt forløb og/eller deltage på vores workshop "Kvindens rejse i intimrelationen".


Vores næste workshop er nu på lørdag, og vi har kun en plads ledig lige nu. Men du kan allerede tilmelde dig d. 7. januar 2024.


Vi overvejer lige nu at oprette en workshop for mænd. Er du mand og interesseret? Skriv til os. Se beskrivelse af workshops via link i bio.


Mange spørger os: "Giver det mening, hvis kun den ene part arbejder med sig selv?" Ja, det gør det. Tager du arbejdet på dig over en længere periode, får du klarhed over, hvad der er dit, og hvad der er den andens andel. I nogle tilfælde vækker det partneren, at du arbejder individuelt. Hvis det ikke gør, er det langt kærligere at sætte hinanden fri.


Mange forveksler kærlighed med forelskelse, og da forelskelse er en forbigående affære, kommer mange derfor til at jage forelskelsen i kærlighedens navn til stor sorg og smerte både for dem selv, såvel som dem, de brænder forelskelser af sammen med.


Når du først har mærket kærlighedsfrekvensen og forstår, at det er en tilstand, du aktivt vælger til ved at rydde forhindringer af vejen og træde ud af illusioner og umodenheder, reduceres forelskelsen til blot at være det mellemtrin og den forstyrrelse, som den er.


Men forstyrrelsen er en fælde for mange, der enten sluger dig, så du konstant bevæger dig fra forhold til forhold, eller ved at du søger den i det skjulte og som her gør, at dit fokus og din seksuelle energi fosser ud af parforholdet som var det en anden si.


Paradoksalt nok skal du både turde at lade dig blive håbløst forelsket og helt forsvinde i de lyserøde tåger, såvel som du skal have modet til at modstå og trække dig ud af tågerne, når du først har erfaret, at forelskelsen netop blot er det - en biologisk, repoduktiv tåge, der fortryller dig længe nok til du og din partner sammen kan skabe et barn, men på ingen måde længe nok til at I sammen kan skabe det miljø, hvor både parforholdet og forældreskabet trives.


For den store opgave, kan kun kærligheden klare.

"We will no longer fall in love, but we will rise in love." - Richard Rudd

En af de største årsager til, at et menneske fastholder en falsk ydre facade, skyldes frygten for, hvordan andre vil reagere, hvis du udlever sider, som du har holdt tilbage i dit indre.


Og frygten er legitim. For det er ikke alle, der er interesserede i, at du ændrer dig, og især ikke hvis du har haft tendens til at please andre, vende den anden kind til og haft udfordringer med grænsesætning.


Frygten kan være så overvældende, at du oplever dig selv strække og bøje dig, selv om du har brugt år i terapi på at gennemtrævle dine mønstre fra barndommen. Du ved præcis hvad der trigger dig, hvorfor du bliver ængstelig, og hvorfor de andre omkring dig her enten træder på dig eller udnytter dig, men du falder i fælden igen og igen.


Det er først, når din omverden stiller så urimelige krav eller træder dig så gevaldigt over tæerne, at du bliver så træt af dit mønster at ubehaget nu overstiger frygten.

Her er det tid til at handle. For når grænseoverskridelserne begrænser dig så meget, at frustrationen og raseriet overgår frygten, har du nok energi til at kæmpe dig igennem den proces der skal til, for at du kan skabe permanent forandring i din adfærd.


Mange bakser med sund grænsesætning, og især kvinder. Det arbejder vi med på workshoppen ved at du finder din kraft frem. Workshoppen hedder: Feminin skaberkraft: Hent din kraft hjem.

Hvis du tør begynde at forholde dig til alt det, der sker i dig, også de smertefulde dele, vil du over tid opdage noget smukt og underfundigt: at du rummer så meget indre skønhed, livsglæde og nydelse, at du ikke længere behøver at spise, drikke eller knalde for at føle det.


Det er dog ikke det samme som at sige, at du behøver at leve asketisk. Forestillingen om, at du skal leve på en bestemt "ren" måde for at opnå oplysning, er heldigvis forældet.


Det betyder, at du ikke behøver at søge eksterne former for nydelse i håbet om at vække din indre livsglæde. Det er en god ting, for det virker ofte ikke og kan gøre dig afhængig.


I stedet kan du lade dit eget lys skinne, hvilket er utroligt nydelsesfuldt. Fra dette sted kan du fuldt ud nyde en lækker kage, et glas vin eller en intim stund med din elskede, simpelthen fordi du elsker livet og derfor værdsætter livets gaver.

ME Podcast E29: Sådan arbejder du med indre ubehag, kaos og svære følelsesmæssige tilstande. En guide til kvindens indre verden, og hvordan hun kan finde mening, skønhed og kraftfuldhed i det som er. Afsnittet er fokuseret på kvinden, men indeholder også en guide til hvordan du som mand bedst kan være der for hende, når hun er ramt.


I dette afsnit dykker vi ned i:

• Hvordan du som kvinde arbejder med det, som ligger i dig - følelser, kaos og ubehag m.m.

• Hvordan du arbejder med det selv, med din elskede, din veninde og terapeuter.

• Er det altid meningsfuldt, det som ligger inde i dig, og findes der virkelig negative følelser, du bare skal undgå?

• Hvad er gevinsterne på lang sigt ved at arbejde med dit indre kaos?

• Hvad kræver det af dig at arbejde med, og hvordan ser feminin disciplin ud?

• Om fælderne ved forskydning af ubehagelige tilstande ind i chokolade, nyt tøj, nye sko, endeløse nye projekter, børn, Instagram og at læsse af på veninder uden at tage ansvar.


I forhold til parforholdet:

• Hvordan du kan blive fanget i, at han skal tage sig af dig, og bliver vred på ham, når han ikke opsøger dig.

• Om risikoen ved at læsse svære følelser og indre kaos af på ham uden selv at tage ansvar.

• Hvordan du undgår at projicere på ham, når du er fanget, og skelner mellem hvad der er dit og hans ansvar.

• Hvordan du undgår at "gå på" din mand, når du er fanget i dit indre kaos.

• Hvordan du undgår at nedbryde din intimrelation ved at projicere eller læsse følelser af på ham.

• Hvordan du undgår at give din mand skylden og kræve, at han tager ansvar, når du selv er ramt. • Hvordan du beder om hjælp til at blive holdt.

• Og så kommer vi detaljeret ind på, hvad han kan gøre for at støtte dig, når du er ramt.


Som kvinde kan du til tider projicere dit følelsesmæssige ubehag over på din partner. Hvis du fortsætter ad den vej uden at tage ansvar og udvikle dig, vil du ikke kun blive mere følelsesmæssigt sårbar, men du risikerer også at miste din intime relation (eller opleve rigtig mange udmattende konflikter).


Udfordringen er at blive opmærksom og genkende, hvornår du falder i denne fælde – når dit indre ubehag, som du ikke forstår, tager over, og du enten "kræver" at din partner skal håndtere det for dig, eller hævder at han er årsagen.


Når du først har identificeret disse mønstre, er det næste trin at tillade dig selv at mærke ubehaget. Og ja – det kan føles som om, du er ved at dø, og ja – det kan virke som det mest ubehagelige, du nogensinde har udsat dig selv for. Gør det alligevel.


For ved at turde dette, ved at tillade dig selv at føle og derefter genfinde balancen, vil du have endnu mere energi, styrke og visdom at dele med verden og dem, du holder af.

Der, hvor vi kvinder oftest handler ødelæggende og krænkende over for drenge og mænd, er, når vi retter vores ubevidste kraft mod dem uden at tage ansvar.


I praksis kan det vise sig som ubegrundet vrede, konstant kritik, bagtalelse, følelsesmæssig manipulation og tanken "fordi jeg føler det, er det sådan". Alt dette kan betegnes som følelsesmæssig umodenhed og vi har alle været der.


Der kan være mange årsager til følelsesmæssig umodenhed, som traumer, teenageår, hvor det er forventet, og lignende. Men med alderen øges vores ansvar, og dette gælder for alle, uanset køn.


Du har sandsynligvis udviklet mange forsvarsmekanismer i din barndom, og genetisk bærer du endnu flere med dig. Disse kan gøre det udfordrende at opnå følelsesmæssig modenhed. Ingen kommer og redder dig fra din fortid. Ofte er det gennem relationel smerte, at vi bliver motiveret til at tage ansvar, en realitet som mange finder svær at acceptere.


Det er essentielt at blive bevidst om din kraft og din evne til at skelne. Du skal kunne afgøre, hvornår dine følelser indikerer, at nogen projicerer på dig (hvilket du bør afvise), og hvornår det er dig selv, der projicerer (hvilket du bør tage ansvar for).


Et vigtigt skridt på denne vej er at udvikle dine maskuline egenskaber samtidig med, at du dykker dybere ned i dit indre følelsesliv.


Styrken findes i samspillet mellem det feminine og det maskuline.

Som kvinde kan du opleve, at du har et kaotisk indre, der føles så overvældende ubehageligt, at du ikke ved, hvad du skal stille op, og her kan du ryge i nogle ret destruktive fælder.


Du kan komme til at projicere alt dit ubehag over på din partner, fordi du ikke kan bære den indre ubehagelige spænding, og han derfor enten må tage sig af det, eller må være årsagen (nogle gange er han årsagen, men i det jeg beskriver her, har det intet med ham at gøre).


Men du kan også komme til at lave en forskydning, hvor du tror, at spændingen handler om noget, du mangler i dit liv for at være ”lykkelig”, og her kan du komme til nærmest at plage din partner om et ekstra barn, en hund, et nyt køkken eller en tur til Bali.


Der er intet galt med hverken at få et barn, et nyt køkken eller en tur til Bali, men hvis du gør i forsøget på at undslippe indre ubehag, ved udsigten til noget glædes- og nydelsesfuldt, er det bare et spørgsmål om tid, inden du står i helt samme situation, og med helt samme ubehag igen.


Lyt til mere om dette emne i afsnit 29 af Magdalene Effekten podcast: "Sådan arbejder du med indre ubehag, kaos og svære følelsesmæssige tilstande. En guide til kvindens indre verden (og hvordan hun kan finde mening, skønhed og styrke i det)."

At bevare din egen åbenhed i en verden af mennesker, der ofte synes at være lukket, kan være en betydelig udfordring. Det kan være smertefuldt at opleve andres mangel på åbenhed og kærlighed, især i starten. Det bliver tydeligt, hvordan mennesker kan behandle hinanden ufølsomt og nogle gange endda til tidere direkte voldsomt. At opretholde åbenhed i en sådan verden, uden at blive påvirket af den eller lukke sig fuldstændigt af for den, er en betydelig præstation. Men det kan lade sig gøre for.

Hvis du bærer meget lys i dig og naturligt søger den dybe kærlighed til livet, dig selv og andre, kan du opleve en del forvirring i dit kald til at tjene helheden (kærligheden).

Næsten alle mennesker vil på et tidspunkt føle kaldet og ønsket om at række ud over sig selv og tjene noget større end dem selv, men især mennesker med meget lys mærker dette kald. Din forvirring kan opstå, når du forsøger at definere, hvad "at tjene" konkret betyder i din daglige tilværelse. Hvis du har stor medfølelse for livet omkring dig, kan dette føles som et minefelt. Forvirringen kan opstå, fordi du kan komme til at tro, at du tjener bedst ved konstant at hjælpe alle, der har brug for det.

Men dette kan hurtigt dræne dig, da mange endnu ikke har frigjort sig fra offerrollen og derfor ikke tager ansvar for deres eget liv. Du kan ende med at støtte mennesker gennem livet, uden at de vokser eller får mindsket deres lidelse på en varig måde. Det er som at hælde vand i en kop med huller. Da du bruger dit lys, når du hjælper andre, er det vigtigt, hvordan du forvalter dette lys, så du ikke bliver udmattet.

I stedet kan du søge vejledning fra dit højere selv eller dine guider om, hvordan du bedst tjener helheden i den nuværende tid. Hvordan kan din unikke energi bedst anvendes? Svaret findes inden i dig; du skal blot have modet til at lytte.

Du kan forstå evolutionen og involutionen som længslen efter det hellige ægteskab mellem kroppen og sjælen. Kropsbevidstheden strækker sig nedefra og op igennem lagene mens vi løsner, renser ud og hæver frekvensen i mørket, alt imens de højere frekvenser bøjer sig ned igennem sjælen, der agerer som bindeled mellem evolutionens kraft og de højere frekvensers ekstase og kærlighed. Det lyder fantastisk og out of this world - men der er rent faktisk det vi oplever sker, når vi arbejder med mennesker på den lange bane. Det der derfor vi både arbejder med mørket, svære følelser og relationer og kroppens reaktioner, såvel som de højere oktaver af mening og impulser som kommer fra sjælen. Jo dybere du kan gå, jo højere kan du også gå. Det er ikke let men det er fantastisk og skaber en permanent forandring du kan bygge videre på når det sker.

Kraftfuldhed kogt ned til sine mindste dele, handler dybest set om din evne til at kunne rumme, og holde din bevidsthed rettet mod, intense tilstande i dit system.


Så ønsker du at være kraftfuld, skal du sætte ind i forhold til alt det, der skræmmer dig og låser dig på måder, hvor dine forsvar får dig til at miste bevidstheden og blive overvældet.


Vi arbejder begge med at hente kraften hjem, både på vores workshops, såvel som i en-til-en sessions, og du er mere end velkommen, hvis du har behov og interesse for vores måde at arbejde på.

Som kvinde har du adgang til vanvittig meget kraft, dog ikke igennem de maskuline adfærdsformer, men de feminine. Maskulin og feminin har ikke noget med biologiske køn at gøre, det er måder at være og udtrykke sig på i verden. Hver gang du har et mål eller en retning med noget, er du i en maskulin adfærdsform. Hver gang du er med noget, sanser, fornemmer og nyder, bevæger du dig i det feminine farvand


Det kan lyde enkelt, nærmest klichefyldt, dog kan det at bevidstgøre, hvornår du er i det ene og hvornår du er i det andet, være helt afgørende for at, du forstår din kraft.


F.eks. tror mange kvinder, at de er det feminine, når de går hjemme med deres børn, men faktisk er langt det meste af livet hjemme med børn i maskulin gøren, og derfor kan det også suge livet ud af dig.


Ikke forstået som at det at være med børn suger livet ud af dig, men fordi du bliver bedt om hele tiden at holde struktur, som er maskuline former (planlægge mad, skifte ble, sørge for søvn, ordne vasketøj mv), samtidig med at dit barn insisterende beder dig om at være nærværende med ham eller hende i det nu, der er, som er en feminin form.


Du bliver altså bedt om at være i det maskuline og det feminine på en og samme tid, og det vil presse dig til kanten, hvor du har lyst til at råbe højt af frustration og magtesløshed.


Der er intet galt med at holde struktur, eller at være nærværende uden mål og retning. Begge dele er to vigtige elementer i menneskets liv, men du kan ikke gøre det samtidig. Bevidstgørelsen om vigtigheden af at skifte mellem de forskellige former for udtryk i verden, kan muligvis hjælpe dig til større velvære og mere nænsomhed med dig selv.


Og når du først mestre det, kan du få fat i din kraft.

Det er nok min egen skyld, at han bliver så vred - han har også haft en slem barndom,” har jeg hørt en kvinde sige. Det var tydeligt, at hun var i et forhold med en krænkende mand.


“Han presser mig, er voldelig og forsøger at tage mit barn fra mig,” har en anden kvinde fortalt. Hun var i et forhold med en mand, der sjældent hævede stemmen og blot satte rimelige grænser over for hendes konstante grænseoverskridende adfærd.


I begge situationer er kvindens tankegang: “fordi jeg føler det, så er det sådan” ekstremt farlig. Den første kvinde har internaliseret tanken: “jeg er kun noget værd, når jeg hjælper andre.” Dette kan en mand med en krænker-mentalitet hurtigt udnytte. Dybt inde føler hun, at det er hendes ansvar, at han trives og lykkes i livet, selvom hun ikke ved hvorfor.


Den anden kvinde har internaliseret tanken: “jeg kan ikke tage fejl.” Med et beskyttende hjerte reagerer hun kraftigt, så snart hun føler sig det mindste kritiseret, uanset om kritikken måske er berettiget.


Ingen af kvinderne er fuldt bevidste om, hvad der foregår i deres liv. Derfor er det essentielt at udfordre overbevisningen: “fordi jeg føler det, er det sådan.”


I 9 ud af 10 tilfælde er dine følelser ikke direkte relateret til den aktuelle situation, men afspejler snarere gamle sår og mønstre. Og den ene gang, hvor dine fornemmelser er korrekte, er det stadig klogt at sammenligne dem med andre erfaringer.


For at kunne udnytte dit intuitive potentiale fuldt ud, behøver du evnen til at kategorisere og skelne. Både det feminine og det maskuline er til stede i dig, og de interagerer konstant, uanset om du vil det eller ej. Så lad dem danse sammen.

Der findes ikke ét vidundermiddel, der kan heale dig, selvom meget markedsføring kan forsøge at få det til at se sådan ud. I stedet handler det om, at der er mange metoder, du kan anvende for at arbejde med alle de lag, der skjuler det lys, du bærer med dig, samt det lys, du har mulighed for at tage ind.


Mange oplever, at jo mere de arbejder med sig selv, desto mere sensitive bliver de. Dette skyldes, at deres energisensitivitet øges – de bliver mere opmærksomme på deres følelser, kroppens tilstand og energifeltet omkring dem. Jo mere de mærker og fornemmer, desto mere tiltrækkes de typisk af healingsmetoder der adresserer dette.


Sådan har det også været på min egen rejse. Jeg startede med relativt intens kropsterapi, astanga yoga og disciplineret meditation, men jeg behøver ikke længere denne belastning for at mærke eller fornemme min krop og mit højere selv.


Udefra set er energiarbejde den direkte metode ind i energisystemet, og hvis du allerede er meget åben eller sensitiv, er det sandsynligvis den mest kraftfulde metode, du kan vælge. Dette skyldes, at der arbejdes direkte med dit energisystem, som omgiver dig og er i din fysiske form.


Derfor er det primært denne healingsmetode, jeg anbefaler til folk, der allerede er meget åbne og som har arbejdet med deres mentale støj, men har du tendense til at trække dig væk fra kroppen og op i hovedet, hvor der opstår mange tanker og et behov for kontrol er det sværere at mærke effekten og stole på den. Udfordringen kan være, hvis dit sind konstant stiller spørgsmål ved det, du mærker og fornemmer og tankerne kører i cirkler.


I sådanne tilfælde kan en mere fysisk tilgang, som f.eks. kropsterapi, være bedre, da du har brug for markante "gennembrud" for at bryde ud af sindets konstante cirkeltænkning.


Når du arbejder med dit system adresserer vi din sensitivtet, som med tiden bliver til en større kraftfuldhed, der gør at du ikke er reaktiv og ikke længere tager miljøet ind på samme måde som før. Så du kan være i fred med din evne til at mærke i eget felt, og finde ud af hvad du skal med de gaver du bringer med dig.

Kraftfuldhed kogt ned til sine mindste dele, handler dybest set om din evne til at kunne rumme, og holde din bevidsthed rettet mod, intense tilstande i dit system.


Så ønsker du at være kraftfuld, skal du sætte ind i forhold til alt det, der skræmmer og låser dig på måder, hvor dine forsvar får dig til at miste bevidstheden.


Vi arbejder med at hente kraften hjem, både på vores workshops, såvel som i en-til-en sessions, og du er mere end velkommen, hvis du har behov og interesse for vores måde at arbejde på.

Hvis du er en af dem, der har arbejdet med dig selv i årevis (taget kurser, uddannelser, workshops og kigget intenst indad), vil du sikkert ofte føle dig nedslået over, at der stadig er en del smertefulde steder i dit liv, såvel som der nok er et eller to ret genstridige temaer, der bliver ved med at dukke op, uanset hvordan du griber dem an.


Det, jeg kan sige til dig, er dog, at din store indsats på ingen måde er forgæves, for hver runde du har taget, har du enten blødgjort eller sluppet et lag af forsvarsmekanismer. Mærker du helt ind i kernen af dine hovedsår, vil du også bemærke, at temaerne, der synes at gå igen, ændrer sig for hver gang du tager en dans med dem.


De helt dybe sår, dem vi har bakset med i generationer, er som en film i slowmotion. Der er bevægelse og forandring, men det går i en sådan fart, at det blotte øje nærmest ikke kan se det. Derfor skal du iagttage processen med dit intuitive blik, der, som en prinsesse på ærten, opfanger alle energifluktuationer.


Det menneske, der kender sine mønstre ind og ud, og som over årene har opbygget dyb tillid til egen intuition og forstår dens specifikke kommunikation, er en drøm for mig at arbejde med.


Din evne til at mærke det, der sker i dig (som du ofte forbander langt væk), gør dig ikke kun i stand til at mærke dine blokeringer – du mærker også, når de slipper og giver plads for kærlighed, glæde og ekstase.


De af jer, der tør være i og med mørket i jer selv uden at projicere, benægte eller undertrykke, åbner samtidig op for at modtage de højere vibrationer.


For intensiteten er den samme – mørket og lyset befinder sig på samme frekvensbånd. Hvis du ikke kan håndtere intensiteten af dit eget mørke, kan du heller ikke håndtere intensiteten af dit eget lys.


Så hold endelig fanen højt!

At tage ansvar for sit liv handler om at turde bringe bevidsthed ind i sine tanker, følelser og handlinger, og at korrigere sine valg, når nye indsigter kræver det.


Det kan f.eks. være, at dit yngre jeg blev hovedkulds forelsket og hurtigt stiftede familie, hvorefter tingene blev svære, og konfliktniveauet steg så meget, at det blev uholdbart for jer.


Hvis du tager ansvar her, vil du undersøge konfliktmønstrene, indtil du forstår dem. Afhængigt af hvad denne afdækning viser, vil du hurtigt befinde dig et nyt sted med nye ansvarsområder. Blev du tiltrukket af din partner på grund af dine egne uhelede sår, og når de er afdækket, er der så ikke meget tilbage? Eller kan du og din partner hele og modne sammen, så I genfinder kærligheden under sårene?


Din næste handling afhænger af svaret på de ovenstående spørgsmål. Hvis du tør tage denne udfordring op, vil det næste kompleksitetsniveau præsentere sig, og sådan fortsætter spiralen uendeligt, eller i hvert fald så længe du er i fysisk form. Det, du selv kan bestemme, er, om spiralen går nedad eller opad (nedad betyder mere forvirring og smerte, opad betyder større livsglæde og ekstase), og her er din fornemmelse for ansvar afgørende.


Ansvar for sit eget liv inkluderer også evnen til at slippe fortrydelse og være nænsom over for sit tidligere jeg, samtidig med at man bevarer et kritisk blik på sine tidligere handlinger. Du kan føle medfølende nænsomhed over for den unge kvinde, du var, samtidig med at du glæder dig over den visdom, du som ældre kvinde har opnået på grund af de ubevidste valg, dit yngre jeg traf.


Ansvar handler netop om det – at tage ansvar, så snart du indser, at det er nødvendigt.

Du vil have mindst et vanskeligt livstema, der synes at blive ved med at forfølge dig i dine relationer, og det uanset hvor meget du har arbejdet på dig selv, og hvor meget ansvar du har taget for din adfærd igennem årene.


I perioder mærker du det ikke, men så sker der et eller andet i dit ydre liv, der vækker det til live, og enten overvælder det dig på stedet som en anden tsunami, eller også mærker du det komme snigende, hvor du gør alt du kan, for at holde det ude af din bevidsthed.


Det, du skal vide, om dette vanskelige tema, er, at det med stor sandsynlighed er dit hovedsår, og at det rækker meget længere bagud i tid, end din opvækst.


Du, som jeg og alle andre, bærer en vis portion af den kollektive, menneskelige lidelse i din genetik og dit DNA og det kommer især til udtryk i dine relationer, om det er relationen til dig selv, til din partner, til dine børn eller til dine andre nærmeste.


Kunsten er at identificere temaet, forstå det, nærme sig, mærke det, lade dig opsluge af det, og for til sidst helt at overgive sig til det. Her slipper det, og ved at sætte dig selv fri, har du ligeledes befriet menneskeheden for den nedarvede, fastlåste frekvens-smerte.

Hvis du bærer meget lys i dig og naturligt søger den dybe kærlighed til livet, dig selv og andre, kan du opleve en del forvirring i dit kald til at tjene helheden (kærligheden).


Næsten alle mennesker vil på et tidspunkt føle kaldet og ønsket om at række ud over sig selv og tjene noget større end dem selv, men især mennesker med meget lys mærker dette kald.


Din forvirring kan opstå, når du forsøger at definere, hvad "at tjene" konkret betyder i din daglige tilværelse. Hvis du har stor medfølelse for livet omkring dig, kan dette føles som et minefelt.


Forvirringen kan opstå, fordi du kan komme til at tro, at du tjener bedst ved konstant at hjælpe alle, der har brug for det.


Men dette kan hurtigt dræne dig, da mange endnu ikke har frigjort sig fra offerrollen og derfor ikke tager ansvar for deres eget liv. Du kan ende med at støtte mennesker gennem livet, uden at de vokser eller får mindsket deres lidelse på en varig måde.


Det er som at hælde vand i en kop med huller. Da du bruger dit lys, når du hjælper andre, er det vigtigt, hvordan du forvalter dette lys, så du ikke bliver udmattet.

I stedet kan du søge vejledning fra dit højere selv eller dine guider om, hvordan du bedst tjener helheden i den nuværende tid. Hvordan kan din unikke energi bedst anvendes?


Svaret findes inden i dig; du skal blot have modet til at lytte.

Hvis du ønsker hjælp til at finjustere din forbindelse til dit højere selv eller styrke din tillid til din indre vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os.


Vejen til ubetinget kærlighed går igennem frygten og projiceringen af frygten på verden. Hver gang dine følelser og dit sind raser, ligger der en frygt nedenunder, som gerne vil op i bevidstheden og transformeres op i lyset. Jo mere du er i stand til at transformere og tage ansvar, jo større frihed og lethed vil du opleve.

Der findes mange overfladiske fortolkninger af evnen til at manifestere. Nogle siger, at du blot skal hæve din vibration for at undgå alt ubehageligt. Og hvis noget ubehageligt alligevel opstår, ser nogle det enten som en "gave" eller som et tegn på, at du ikke er højtvibrerende nok. Dette er en misforståelse.


Ved at bringe bevidsthed til dine indre skygger og handle ud fra dine nye indsigter, kan du hæve vibrationen i dit energifelt. Dette giver dig en klarere opfattelse af virkeligheden, hvor du ser tingene som de virkelig er, fri for frygtens slør. Men det betyder ikke, at alt ubehageligt forsvinder. Tværtimod kan det gøre visse problemer endnu mere synlige, så du ikke kan undgå at adressere dem.


Det er essentielt at forstå, at arbejdet med at hæve din frekvens starter i dine skygger. Dette arbejde vil ændre din opfattelse af dit liv, de valg du tidligere har truffet, og de mennesker omkring dig. Når du først har set de dybere mønstre, vil de altid være en del af din bevidsthed. Men hvis du tør konfrontere dem, vil du opleve en uovertruffen frihed.


Så inden du dykker ned i manifestationens magi, overvej at arbejde med mantraet "lad mig se tingene som de er". Med den rette disciplin og vilje til at konfrontere og rydde op i dine indre konflikter, kan du virkelig omfavne kraften i højfrekvent skabelse.

At bevare din egen åbenhed i en verden af mennesker, der ofte synes at være lukket, kan være en betydelig udfordring. Det kan være smertefuldt at opleve andres mangel på åbenhed og kærlighed, især i starten. Det bliver tydeligt, hvordan mennesker kan behandle hinanden ufølsomt og nogle gange endda til tidere direkte voldsomt. At opretholde åbenhed i en sådan verden, uden at blive påvirket af den eller lukke sig fuldstændigt af for den, er en betydelig præstation. Men det kan lade sig gøre for.

Det smukke ved at arbejde med temaer som kraft og forbindelse i en gruppe, er at bevidne alle de smukke forskellige variationer, der er.


Kraftfuldhed i en kvinde er på ingen måde en singular størrelse, men kommer i lige så mange former, som der er kvinder, og alle er spændende og smukke. Og ikke bare det samme gælder for forbindelse - faktisk er der også sjæle, der kommer ned i menneskekroppe, der slet ikke skal forbinde sig i “traditionel” forstand


Vores forståelse for, hvad det betyder at være et menneske, og hvordan mennesker agerer når i en gruppe, er altså under stor omvæltning.


Og det er også en tid, hvor ekspertvældet er under afvikling, forstået som at den form, hvor et menneske opfinder en metode eller et begreb, der skal udøves og forstås på en eksakt måde af andre, er ved at dø.


Ind træder en ny æra, hvor vi sammen finder helt nye måder at arbejde sammen på, og helt nye måder at være sammen på.


Det betyder dog at det gamle er nødt til at gå til grunde, og det er præcis det, du og alle andre mærker i disse år. Ja, det er overvældende og skaber angst, frygt og stress, men det er samtidig meningsfuldt, hvis du tør lytte ind i det, og mærke intentionen, der ligger under.


At udfolde sin kraft som kvinde, i den tid og i det land, vi lever i, er på mange måder en ensom rejse. For hun har hverken fået overleveret visdom fra tidligere generationer af kvinder eller fundet støtte i kulturen. Det første skyldes, at den cykliske feminine visdom har været fortrængt ned i skyggerne i tusindvis af år, og din mor, mormor, oldemor og tip-oldemor har derfor kun haft sporadisk (eller slet ingen) adgang, og kunne derfor ikke give den videre.


Den anden årsag skyldes, at kulturen ikke bevæger sig længere end summen af den kollektive bevidsthed, og den kollektive bevidsthed er pt nået til, hvad der aldersmæssigt svarer til en ung teenager (her finder du den egentlige årsag til, at der er så stort et fokus på udseende, mode, make-up, botox, fillers etc.).


Men kraft har direkte sammenhæng med modenhed, og som vi alle ved, har teenagere stadig et stort modningspotentiale. Du er med andre ord ikke bundet af det kollektive bevidsthedsfelt, men det har et kraftigt magnetisk tag i dig, som du er nødt til at vriste dig fri af, for selv at fortsætte din vandring uden at ane, om nogen hverken ser eller forstår dig.


Langt fra alle kvinder mærket kaldet til at pakke deres fulde kraft ud i indeværende liv, men hvis ovenstående resonerer med dig, og du mærker kraft-kaldet, kan jeg kun opfordre dig til at følge det.


Det er ensomt, hårdt og forvirrende, og mange vil finde dig intens, angstprovokerende og måske ligefrem frastødende (for du kan ikke følge kulturens idealer og frisætte din kraft på en og samme tid - du er nødt til at slippe det ene for at kunne gøre det andet).


Men fremtiden afhænger af, at du gør det alligevel. Den kollektive bevidsthed kan ikke modnes, med mindre viljestærke enkeltpersoner vrister sig løs fra og rækker ud over, hvad der bevidsthedsmæssigt pt. er muligt.


For at skabe fremtiden, skal der være nogen, der lever den, før den ankommer.

Fra et sjælsperspektiv gør det ingen forskel, om du er en kvinde eller en mand i forhold til at opnå åndelig indsigt (med åndelig indsigt mener jeg dine indre erkendelser om din kosmiske herkomst – din forbindelse til din sjæl og til det, vi kalder universet).


Fra et menneskeligt historisk perspektiv ser det desværre en hel del anderledes ud, forstået som at religiøse overhoveder stadig primært er mænd (f.eks. er det umuligt for en kvinde at blive valgt som pave), og selv om der i den boomende spirituelt-orienterede selvhjælps-industri også findes karismatiske kvinder med tvivlsom integritet, er der procentmæssigt flest mænd, der er røget i ”fake guru”-kategorien.


Vi kvinder har et opgør ift. at afgive vores åndelige kraft og tillade mænd at fortolke vores spiritualitet, og tager du som kvinde det opgør på dig, vil du opdage, at din åndelige kraft er ekstraordinær. Og kommer du videre igennem brændingen uden at hænge fast i foragten for manden og hans åndelige undertrykkelse (tro mig, de følelser vil komme op), er din kraft intet mindre end en gave for den eller de mænd, som du elsker.


For din åndelige kraft er flydende, da du er omskiftelig. Det betyder, at du kan være der for ham, når han rammer sin kant, og her frygter at miste forstanden.


Du kan elske ham gennem kaos, som ingen anden kan.

Hvis du har beskæftiget dig med spirituel, religiøs eller eksistentiel litteratur, er du muligvis gået lidt i baglås over begrebet bevidsthed, for afhængig af kilden, fremstilles den både som altomfattende og konstant (“we are all one”), såvel som i udvikling (“evolution of consciousness” - den er foranderlig), hvilket må siges at være et modsatrettet felt!


Sætningen “du øger bevidstheden ved at gøre a eller b”, kan derfor være ret misvisende, og det vil muligvis være bedre at se det som, at bevidsthed er det bagvedliggende, der “bare er”, men at du kan udvide din individuelle opmærksomhed, så du her omfavner mere og mere af den bevidsthed.


Det er faktisk det, der sker, når du tager dig af de ting, der sker i dit liv og integrerer dem via energiarbejde. I den proces får du en mere nuanceret forståelse, fordi din opmærksomhed er i stand til at rumme og holde langt flere frekvenser og andre vibrationer og større intensitet (om det så er tankemæssige mønstre, følelsesmæssige mønstre eller kropslige sensationer). Den øgede intensitet føles ikke som spænding men som ekstase.


Du udvider altså ikke din bevidsthed - du øger din kapacitet til at rumme og holde flere af de vibrationer, der indgår i den samlede bevidsthed gennem arbejdet med dit energifelt (som igen er dig).


Med andre ord - du får flere nuancer og flere strenge at spille på.

Mange mødre vil på et eller andet tidspunkt opleve, at de mister adgang til nydelse, forstået som at de simpelthen ikke kan mærke, hvad de har lyst til, eller hvad de nyder.

Det er typisk en bivirkning af at have været for handlingsorienteret, alt for længe. Mange oplever det som om, de er druknet i omsorgsopgaver, og det er for så vidt også delvist sandt. Men omsorgen anses som en “feminin aktivitet”, som jo gerne skulle fylde dem op.


Men at gå hjemme, alene, med små børn kræver ualmindelig meget struktur, planlægning og koordinering, noget der alt sammen er maskuline former - du er i det feminine, når du er helt nærværende i en situation med dit barn, uden at du har nogen form for tanke om, hvad der skal ske lige om lidt.


Det kan være den spontane latter, du folder ud med dit barn. Dit spontane kys på barnets kind, hvor du nyder duften, eller at dit barn græder og er ked af det, hvor du retter dit nærvær og bevidsthed ubetinget mod dit barn, uden at forsøge at aflede, eller uden at blive forstyrret af tanker om, om gråden ikke snart stopper.

Du må ikke misforstå mig, som om der er noget galt med, at det maskuline kicker ind - at du ofte vil få tanker, der hiver dig ud i fremtiden eller fortiden, og væk fra væren. Der er intet galt med hverken det maskuline eller det feminine.

Men det er to meget forskellige former for tilstande i dig, og dit system ønsker en form for balance, eller bevidsthed omkring dansen mellem de to, som igen og igen vil forsøge at vække dig.

Så når og hvis du mærker, at du ikke længere ved, hvad du nyder, så ansku det endelig sådan. At sorgen og smerten er en vækkelse af dig, en kalden dig hjem til visdommen om, at du indeholder så utrolig mange flere strenge, du som menneske kan spille på. Og som du kan skabe den smukkeste symfoni af.

Du har nok hørt om konceptet med kærlighedssprog, herunder de forskelligartede måder vi udtrykker og oplever kærlighed på: Fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, hjælpsomhed og generøsitet. Disse aspekter er alle værdifulde, men intet overgår den dybe forbindelse, der skabes mellem to personer, som elsker hinanden og finder hinanden uimodståeligt tiltrækkende. Det kræver at vi tør åbne op hver for sig og sammen.

For at forstå, hvordan du kan opdyrke og vedligeholde denne dybe forbindelse - både individuelt og sammen - anbefaler vi, at du lytter til "Magdalene Effektens" podcast. Begynd med episoderne E11 og E12.

Tilbageblikket på jeres forholds start kan minde dig om en tid, hvor din elskede var til stede, og energien flød frit.

Det er vigtigt at erkende, at tidlige bestræbelser ikke nødvendigvis holder i længden. Vi kvinder og mænd gør os alle anstrengelser i starten af et forhold.

Vær derfor forsigtig med ikke at klamre dig til fortiden, i håb om, at disse dage vil vende tilbage.

Hvis du kun ser dem i glimt nu, og klamrer dig til dem, er det måske et tegn på, at vejen tilbage er længere end vejen væk.

Det kan være, at du så potentialet klart og tydeligt dengang, men uanset om du så klart dengang, så skal der to til at gå vejen sammen.

Når du er i et forhold med en narcissist, bliver du ekstra sårbar, hvis du naturligt søger andre mennesker, til at bekræfte dit syn på dig selv.

Dette gælder særligt, hvis du leder efter moralsk og følelsesmæssig vejledning hos andre og er åben omkring dit indre liv, hvilket gør dig meget modtagelig over for deres mening om dig, en mening som du risikerer at internalisere over tid fordi du naturligt vender ting indad.

Målet er at opbygge tillid til dine egne oplevelser og følelser, så du ikke er afhængig af anerkendelse af hvem du er, fra mennesker som ikke fortjener det fordi de systematisk forsøger at fordreje dine oplevelser.

De mennesker der til gengæld kan se dig for dit gode hjerte, men også tør være kritiske uden at nedbryde dig, er dem der er værd at forbinde sig med.

Rejsen går ud på at blive bedre til at skelne, og dermed i praksis blive selektiv omkring hvem du rækker ud til i fremtiden.

Når du når dette punkt af evne til at mærke ind, er du stort set immun over for at falde ind i et nyt forhold med en narcissist.

Det kan i processen være en stor hjælp at forbinde sig med andre, der har været i lignende situationer, som kan genkende mønstret og kan mærke, at du gør bedste for at følge dit hjerte og har dyb medfølelse med andre.

Der findes ikke ét vidundermiddel, der kan heale dig, selvom meget markedsføring kan forsøge at få det til at se sådan ud. I stedet handler det om, at der er mange metoder, du kan anvende for at arbejde med alle de lag, der skjuler det lys, du bærer med dig, samt det lys, du har mulighed for at tage ind.


Mange oplever, at jo mere de arbejder med sig selv, desto mere sensitive bliver de. Dette skyldes, at deres energisensitivitet øges – de bliver mere opmærksomme på deres følelser, kroppens tilstand og energifeltet omkring dem. Jo mere de mærker og fornemmer, desto mere tiltrækkes de typisk af healingsmetoder der adresserer dette.


Sådan har det også været på min egen rejse. Jeg startede med relativt intens kropsterapi, astanga yoga og disciplineret meditation, men jeg behøver ikke længere denne belastning for at mærke eller fornemme min krop og mit højere selv.


Udefra set er energiarbejde den direkte metode ind i energisystemet, og hvis du allerede er meget åben eller sensitiv, er det sandsynligvis den mest kraftfulde metode, du kan vælge. Dette skyldes, at der arbejdes direkte med dit energisystem, som omgiver dig og er i din fysiske form.


Derfor er det primært denne healingsmetode, jeg anbefaler til folk, der allerede er meget åbne og som har arbejdet med deres mentale støj, men har du tendense til at trække dig væk fra kroppen og op i hovedet, hvor der opstår mange tanker og et behov for kontrol er det sværere at mærke effekten og stole på den. Udfordringen kan være, hvis dit sind konstant stiller spørgsmål ved det, du mærker og fornemmer og tankerne kører i cirkler.


I sådanne tilfælde kan en mere fysisk tilgang, som f.eks. kropsterapi, være bedre, da du har brug for markante "gennembrud" for at bryde ud af sindets konstante cirkeltænkning.


Når du arbejder med dit system adresserer vi din sensitivtet, som med tiden bliver til en større kraftfuldhed, der gør at du ikke er reaktiv og ikke længere tager miljøet ind på samme måde som før. Så du kan være i fred med din evne til at mærke i eget felt, og finde ud af hvad du skal med de gaver du bringer med dig.

Det er nok min egen skyld, at han bliver så vred - han har også haft en slem barndom,” har jeg hørt en kvinde sige. Det var tydeligt, at hun var i et forhold med en krænkende mand.


“Han presser mig, er voldelig og forsøger at tage mit barn fra mig,” har en anden kvinde fortalt. Hun var i et forhold med en mand, der sjældent hævede stemmen og blot satte rimelige grænser over for hendes konstante grænseoverskridende adfærd.


I begge situationer er kvindens tankegang: “fordi jeg føler det, så er det sådan” ekstremt farlig. Den første kvinde har internaliseret tanken: “jeg er kun noget værd, når jeg hjælper andre.” Dette kan en mand med en krænker-mentalitet hurtigt udnytte. Dybt inde føler hun, at det er hendes ansvar, at han trives og lykkes i livet, selvom hun ikke ved hvorfor.


Den anden kvinde har internaliseret tanken: “jeg kan ikke tage fejl.” Med et beskyttende hjerte reagerer hun kraftigt, så snart hun føler sig det mindste kritiseret, uanset om kritikken måske er berettiget.


Ingen af kvinderne er fuldt bevidste om, hvad der foregår i deres liv. Derfor er det essentielt at udfordre overbevisningen: “fordi jeg føler det, er det sådan.”


I 9 ud af 10 tilfælde er dine følelser ikke direkte relateret til den aktuelle situation, men afspejler snarere gamle sår og mønstre. Og den ene gang, hvor dine fornemmelser er korrekte, er det stadig klogt at sammenligne dem med andre erfaringer.

For at kunne udnytte dit intuitive potentiale fuldt ud, behøver du evnen til at kategorisere og skelne. Både det feminine og det maskuline er til stede i dig, og de interagerer konstant, uanset om du vil det eller ej. Så lad dem danse sammen. 

Som kvinde har du adgang til vanvittig meget kraft, dog ikke igennem de maskuline adfærdsformer, men de feminine. Maskulin og feminin har ikke noget med biologiske køn at gøre, det er måder at være og udtrykke sig på i verden. Hver gang du har et mål eller en retning med noget, er du i en maskulin adfærdsform. Hver gang du er med noget, sanser, fornemmer og nyder, bevæger du dig i det feminine farvand

Det kan lyde enkelt, nærmest klichefyldt, dog kan det at bevidstgøre, hvornår du er i det ene og hvornår du er i det andet, være helt afgørende for at, du forstår din kraft.

F.eks. tror mange kvinder, at de er det feminine, når de går hjemme med deres børn, men faktisk er langt det meste af livet hjemme med børn i maskulin gøren, og derfor kan det også suge livet ud af dig.

Ikke forstået som at det at være med børn suger livet ud af dig, men fordi du bliver bedt om hele tiden at holde struktur, som er maskuline former (planlægge mad, skifte ble, sørge for søvn, ordne vasketøj mv), samtidig med at dit barn insisterende beder dig om at være nærværende med ham eller hende i det nu, der er, som er en feminin form.

Du bliver altså bedt om at være i det maskuline og det feminine på en og samme tid, og det vil presse dig til kanten, hvor du har lyst til at råbe højt af frustration og magtesløshed.

Der er intet galt med at holde struktur, eller at være nærværende uden mål og retning. Begge dele er to vigtige elementer i menneskets liv, men du kan ikke gøre det samtidig. Bevidstgørelsen om vigtigheden af at skifte mellem de forskellige former for udtryk i verden, kan muligvis hjælpe dig til større velvære og mere nænsomhed med dig selv.

Og når du først mestrer det, kan du få fat i din kraft.

Som et resultat kan disse mennesker ende med at føle sig isolerede, fordi deres omgivelser til sidst mister tålmodigheden og trækker sig. Evnen til at engagere sig i transformation, forblive åben og nysgerrig overfor dig selv og andre er ikke noget alle vælger at forfølge, selvom potentialet i teorien er til stede for alle. Det handler om at se situationer fra flere vinkler, forstå livets dybere lag og de mønstre, der former vores opfattelse. Livets kompleksitet findes i de utallige perspektiver og den kunst, det er at navigere dem. Ikke alle kan møde dig - og det er ligesom det skal være.