Magdalene Effektens Workshops

Om Magdalene Effektens workshops


Vi arbejder med en energetisk, psykologisk og spirituel tilgang til workshoppens tema, og arbejder med det, der kommer op i løbet af dagen i dig og i gruppen. Du kan sagtens deltage flere gange på den samme workshop - så går du mere i dybden med temaet næste gang. Det er muligt at kombinere workshops og sessioner med os individuelt.


Mette Miriam Sloth arbejder detaljeret med energi, yder rådgivning og vejledning til dig individuelt og i gruppen baseret på hendes 10-årige erfaring fra hendes psykologiske og terapeutiske praksis.


Sune Sloth holder rummet, bruger hans mangeårige erfaring med procesledelse, og evnen til at se energi og vil arbejder med energien i dig og gruppen. Hans rolle er at guide gruppen og processen og sikre, at vi når hele vejen rundt og opsamler alle undervejs.


Vi veksler mellem øvelser og energiarbejde blandet med dialog med os, hvor vi kommer med vores input til dine temaer, hvis du har behovet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og dele med de andre hvis du ønsker det. Der vil også være god tid til hygge og socialisering. Husk: Der er tavshedspligt på vores workshops. Før vi starter beder vi om tilladelse til at gå ind i dit energifelt og arbejde sammen med dig. Ønsker du ikke dette kan du deltage ved at mærke gruppenergien og arbejde med.


Det praktiske: