Navigering i Mandens Indre Landskab: 

En Rejse Mod Øget Åbenhed


De fleste mænd kender til at lukke ned følelsesmæssigt, at 'zone-ud', at stene,  og at trække sig: Fra livet og fra krævende relationer. Vi gør det af vane, af lyst, og fordi vi ønsker at være alene. Vi gør det også, når tingene bliver overvældende og vi føler os magtesløse og udkørte. Nogle gange finder vi nydelse i det, men andre gange opdager vi, at det får os til at føle os tomme og ensomme, og en indre smerte kommer op som vi forsøger at flygte fra.


Måske klager vores nærmeste over, at du 'forsvinder' eller at trækker dig endnu engang, og nogle gange får du 'bare nok' og orker ikke mere 'ævl og kævl', børneskrig, flere krav eller mere hakkeri omkring ting du kunne have gjort bedre, eller har glemt at gøre.


Det synes at være det mest naturlige for en mand at leve sådan og trække sig, og det er 100% socialt accepteret blandt mænd at lukke sig om sig selv, trække sig med en bajer, se fodbold, dyrke cykelsport, gå i mandegrupper osv., eller bare gå alene med lidt porno, dyrke ensomme sysler og hvad du nu hygger dig med. Commen sense blandt mænd er at 'sådan er det bare' og 'sådan er kvinder'.


Der er ikke noget galt i disse aktiviteter eller have brug for alenetid, men hvis de er udtryk for, at du som fast mønster lukker dig om dig selv, fordi du ikke ved hvordan du skal være i dine relationer, dine nærmeste savner dig, og du dybt nede godt ved, at du også savner dybere forbindelse og mere kærlighed. At du savner at blive mødt dybere og elsket og set for den, og alt det gode du forsøger at bidrage med i forholdet og familien. Du mærker måske, at noget noget dybere må kunne lade sig gøre - og det kan det - for dem som er villige til at tage rejsen og arbejdet på sig.


Nogle gange rammer du bunden i mørket, føler meningsløsheden i tomheden, og føler, at der må være mere i livet end at se porno og være træt af konen, børnene og dit liv, der må være mere dybde og mening, og du længes efter at blive elsket dybere og set for dit gode hjerte. Her kan det være svært at finde vejen tilbage til åbenhed igen – du trækker dig og lukker ned, og så popper du op næste morgen – klar til arbejdet – men når du rammer familien og kæresten stiller krav sent på dagen, orker du ikke mere. Selvom du måske ikke går for dig selv, mærker de stadig, at du trækker dig ind i dig selv og forsvinder.


Vi mænd kan befinde os i en indre labyrint, som vi har svært ved at finde ud af igen. Når mønstret med at trække sig kører på repeat, og mørket rammer: Tanker kører på repeat, følelser bliver ved at vende tilbage, vi mærker smerter i kroppen, vi ikke kan stille noget op med, og meningen med livet fortager sig i tågerne ved vi ikke hvad vi skal gøre.


Vi savner måske vores kvinde - men ikke når hun er sur på os - og vi savner at mærke kærligheden med vores børn, men vi ved ikke, hvordan vi skal række ud uden at være irriterede, og så vi finder andre måder at være med det på og lindre det på: Porno, smertestillende, bajere, reels og bilvask, håndværk, spirituelle praksisser, cykeltur med gutterne osv. Vi savner at hun åbner sig og længes efter det sexuelle møde hvor hun er åbne og vil dig.


Workshoppen er for dig, der ønsker at finde vejen ud igen – hen imod mere bevidsthed og dybere kærlighed. Dig, der føler, at der må være mere i livet. Dig, der kender til at står over for din kvinde endnu engang, når hun raser imod dig, og børnene, der bliver umulige og ikke gider at gøre, hvad du siger. Det er her, vi begynder at blive vrede og grænsesættende, eller giver gode velmenende råd, som andre ikke vil at tage imod fordi det kommer fra et tomt sted, hvor du ikke kan mærke dig selv, et sted som dybest inde blot længes at blive mødt i kærlighed og fred og ro.


Rejsen mod øget åbenhed og nærvær varierer fra mand til mand. Vi møder dig derfor, hvor du er, med respekt for din egen rejse imod dybere forbindelse. I workshoppen kan du finde modet til at dykke ned i det, mange mænd undgår: At mærke det, der ligger i dem, der er svært at gå ned i og som ligger under deres søgen efter tomhed og at 'zone-ud', og tillade det at åbne sig op og se, hvad der ligger under. Det kræver mod og er et pionerarbejde, vi laver sammen.


Workshoppen tilbyder dig ikke konkrete øvelser til at stå i det relationelle felt, men vi arbejder hen imod fundamentet for at stå mere åbent, roligt og mere afgrænset i dit eget system uden at blive drænet. Hvordan du håndterer dine relationer er dybest set et spørgsmål om, hvordan du står indeni, når du møder andre mennesker og livet.


Vores workshop er en mulighed for at arbejde sammen med andre mænd, som står samme sted som dig, og som har lyst til at lade sig inspirere af din åbning og tør dele denne svære rejse med dig.


Det er en væren og udholdenhedspraksis forstået som, at vi går ind i det, som låser, og er svært, og lader det, som ligger under, komme op til overfladen, og tillader det at komme over os; herefter hjælper vi dig med at åbne dig op i det via energiarbejde og guidning og få det integreret, så der igen kommer lys på bevidstheden og et nyt ståsted kan indtræde. Ud af mørket kommer frafuldhed og rolig væren som gør, at du ikke behøver at trække dig. Vær forberedt på at det som kommer op kan være smertefuldt og du vil blive udfordret maks på din evne til at rumme den indre smerte som kan dukke op. Men vi skal nok lande dig og få dig igennem.


Den proces vi faciliterer og hjælper dig med, kan gentages igen og igen, og det er ikke til at sige, om det kun skal gøres få gange for at komme det sted hen, du ønsker, eller det skal gentages resten af livet og blive en fast praksis for dig. Det kommer an på hvad du vil med livet, hvad du savner og hvad du har med dig af indre materiale.


Vi anbefaler, at denne workshop kombineres med individuelt arbejde og personlige sessioner med os. Derudover opfordrer vi dig til at lytte til vores podcastafsnit dedikeret til mænd, som kan give yderligere inspiration og støtte på din vej.


Workshopprocessen:Vi gentager ovenstående proces flere gange over dagen, hvor vi veksler imellem at arbejde med gruppen og individet, en vekselvirkning som muliggør en dybere fordybelse, forankring og deling. Her vil der ofte komme flere teamer op som flere i gruppen kan genkende. Det er her du opdager, at det som du troede kun skete i dig, måske også sker i andre.


Afslutningen på Dagen: Eftersom det er i hverdagen, at vores indre arbejde står sin prøve, afslutter vi med en runde, hvor vi deler vores ønsker om, hvor vi i livet vi ønsker at sætte os selv i spil ud fra det som er kommet op på dagen.

 

Har du været i mandegrupper før? Har du været længe i det 'alternative' miljø og har prøvet det meste inden for 'selvhjælp' og 'spiritualitet'?  Så anbefaler vi, at du trykker på nedenstående knap, for få mere at vide om hvordan vores workshops fungerer. Vores workshops er meget forskellige fra det du har prøvet før:

Mandeworkshop: 

Retningslinjer og Formål


Workshoppen fokuserer på ærlig selvrefleksion, åben kommunikation, personlig åbenhed og respekt for rejsens forskellighed i et fællesskab.


Hvem er workshoppen for:


Hvem er workshoppen ikke for:Vores tilgang:

Selvrefleksion: Vi opfordrer til introspektion og ærlighed. Deltagerne inviteres til at engagere sig i processen med et åbent sind og med en et ønske, og en oprigtig intention om at åbne sig sammen med andre mænd med samme ønske. Der er dog ikke krav om at dele og man kan deltage i tavshed.


Dialog: Vi prioriterer en respektfuld og åben tilgang. Forskellige perspektiver i din egen proces, ses som en værdi og kan tjene som inspiration for andre. Andre deltagere får ikke lov at 'gå til dig' eller kommentere på din proces. Deltagerne forpligter sig til at holde fokus på egen proces.


Personlig og fælles vækst i kombination: Workshoppen kombinerer gruppeenergiarbejde med energiøvelser fokuseret i gruppen og så direkte på dig, mens gruppen bevidner det, for at fremme både personlig indsigt og opleve styrken i at bevidne og blive bevidnet af andre mænd. Det er afgørende at din indstilling er at støtte andre i deres sårbarehd, frem for at komme for at vurdere, om de er 'udviklede', 'maskuline', 'spirituelt udviklede' eller 'sårbare' nok. Du kommer ikke for at vurdere metoden op imod andre metoder, men for at komme videre.


Fastlåste overbevisninger: Vi byder deltagere velkomne, der er villige til at udfordre egne forudindtagelser og mentale fastlåsthed og smerten og stoltheden der ligger i at holde fast i eget perspektiv, og som tør invitere nye perspektiver indenfor. Der er risiko for at det rykker ved dine forudantagelser om hvad det vil sige, at være 'maskulin', 'spirituel', 'kraftfuld' og hvad indre ro egentlig betyder.


Alle stemmer i rummet er lige vigtige. Alle er på deres egen rejse. Andre deltagere inviteres derfor ikke til at give dig 'gode råd', udfordre dig, eller give deres fortolkninger af, hvad der sker i dig. Vores workshops er ikke et forum til at måle sig op imod hinanden. Får du trangen og føler irritation eller vrede vendt mod de andre mænd, bedes du vende bevidstheden imod egen proces, og behandle dette som endnu en låsning og en nedlåst kraft, vi kan arbejde med at åbne op.


Deltagerne forventes at ønske at engagere sig i egen proces og respektere andres rejser som unikke. Vi er ikke samlet for at vurdere kvaliteten af andres åbninger og personlige udvikling, eller sætte fingeren på hvor andre kunne 'gøre det bedre' eller burde 'gå i terapi' fordi de mærker noget.


Vores mål er at skabe et klima, hvor alle kan føle sig mødt, respekteret og støttet i deres personlige åbninger. Hvis dette ræsonnerer med dig, ser vi frem til at byde dig velkommen på vores næste workshop. Og husk, at du med fordel kan deltage flere gange.


Som en kilde til inspiration og indsigt, inviterer vi dig til at udforske siden 'Den Maskuline Rejse', hvor du kan læse om Sune Sloths personlige åbning og hans erkendelser på vejen. Dette er blot ét eksempel på en rejse mod øget åbenhed og tilbyder et vindue ind i de transformationer, der kan være mulige.


Videre proces:


Vi gør opmærksom på, at workshoppen for nogle af deltagerne kan åbne op til en dybere efterfølgende proces. Forvent derfor, at der efter workshoppen kan komme nye lag af nedlukninger op i dig, som du kan have brug for hjælp til at åbne op i, enten via flere workshops eller via enkeltsessioner med os (eller andre der kan hjælpe dig). Det kan derfor være en fordel at booke en efterfølgende session på forhånd.


Vi går også opmærksom på, at dette ikke et quick-fix, men en invitation til et dybdegående indre arbejde, som på sigt kan vise sin effekt i dine nærmeste relationer og forny din tilgang til din indre verden. 

Praktisk information:

Vi anbefaler, at du tager behageligt løstsiddende tøj på, noget, som du kan trække vejret frit i, og som du føler dig afslappet i. SALIG er skofrit område. 

Vi sidder, ligger, og står op, som vi har lyst til, når vi er i workshoppen, under hensyntagen til de andre deltagere. Der er yogamåtter og tæpper, du kan låne, men du er også meget velkommen til at tage dit eget udstyr med efter behov og ønske. Der er tavshedspligt på workshoppen - du må gerne fortælle om, hvad der er sket til andre, men kun med fokus på din egen proces.

Sted: SALIG (yogastudie), Masnedøgade 20, 2. sal., 2100 Østerbro, KBH. Du skal selv medbringe frokost, vi sørger for kaffe, te, og lidt sødt. Der er køleskab på stedet. Der ligger madsteder relativt tæt på, og der vil være tid i pausen til at købe mad, hvis du ønsker det. Vi glæder os til at møde dig og støtte dig på din rejse.