Navigering i Mandens Indre Landskab: 

En Rejse Mod Øget Åbenhed


Denne workshop tilbyder mænd muligheden for at udforske deres indre landskab, med ønsket om at opnå øget åbenhed og være mere til stede i hverdagen, sammen med dem du elsker.


Den er for mænd som savner dybere forbindelse til sig selv, livet og deres nærmeste. Mænd der føler sig afskåret, nedlukket, som trækker sig når tingene bliver svære, og ikke kan finde vejen tilbage til åbenhed igen.


Rejsen mod øget åbenhed er dybt personlig og varierer fra mand til mand. Vi møder dig, præcis hvor du er, med respekt for din unikke indre rejse. Med os vil du finde støtte og mod til at dykke ned i det, mange mænd undgår: At mærke det, der er svært, og tillade det at åbne sig op i en dyb transformation.


Vi tror på, at ved at give mænd rum til at udforske deres indre landskab, og hjælpe dem til at åbne op og mærke sig selv bedre gennem energiarbejde, kan vi facilitere skridt på rejsen imod dybere selvforståelse, tættere relationer og på sigt mere indre ro. Hvis du søger en vej til øget åbenhed som mand, byder vi dig velkommen til at deltage i vores workshop. Workshoppen tilbyder dig omvendt ikke øvelser til at stå i det relationelle, den arbejder hen imod fundamentet for at stå åbent i dit eget system.


Vores workshop tilbyder en unik mulighed for at arbejde sammen med andre mænd, som står samme sted som dig, og som har lyst til at lade sig inspirere af din åbning og tør dele deres rejse imod åbning med dig.


Workshopprocessen:Vi gentager ovenstående proces flere gange over dagen, hvor vi veksler imellem at arbejde med gruppen og individet, en vekselvirkning som muliggør en dybere fordybelse, forankring og deling. 


Afslutningen på Dagen: Eftersom det er i hverdagen, at vores indre arbejde bliver testet, afslutter vi med en runde, hvor vi deler vores ønsker om, hvor vi i livet vi ønsker at sætte os selv i spil.

 

Har du været i mandegrupper før? Har du været længe i det 'alternative' miljø og har prøvet det meste inden for 'selvhjælp' og 'spiritualitet'?  Så anbefaler vi, at du trykker på nedenstående knap, for få mere at vide om hvordan vores workshops fungerer.

Mandeworkshop: 

Retningslinjer og Formål


Workshoppen fokuserer på ærlig selvrefleksion, åben kommunikation, personlig åbenhed og respekt for rejsens forskellighed i et støttende fællesskab.


Hvem er workshoppen for:


Hvem er workshoppen ikke for:Vores tilgang:

Selvrefleksion: Vi opfordrer til introspektion og ærlighed. Deltagerne inviteres til at engagere sig i processen med et åbent sind og med en et ønske, og en oprigtig intention om at åbne sig sammen med andre mænd med samme ønske.


Dialog: Vi prioriterer en respektfuld og åben tilgang. Forskellige perspektiver ses som en værdi for fællesskabet og kan tjene som inspiration. Andre deltagere får ikke lov at 'gå til dig' eller kommentere på din proces. Deltagerne forpligter sig til at holde fokus på egen proces.


Personlig og fælles vækst i kombination: Workshoppen kombinerer gruppeenergiarbejde med energiøvelser fokuseret direkte på dig, mens gruppen bevidner det, for at fremme både personlig indsigt og opleve styrken i at bevidne og blive bevidnet.


Fastlåste overbevisninger: Vi byder deltagere velkomne, der er villige til at udfordre egne forudindtagelser og mentale fastlåsthed, og som tør invitere nye perspektiver indenfor. Der er risiko for at det rykker ved dine forudantagelser om hvad det vil sige, at være 'maskulin', 'spirituel', 'kraftfuld' og i indre ro.


Alle stemmer i rummet er lige vigtige. Alle er på deres egen rejse. Andre deltagere inviteres derfor ikke til at give dig 'gode råd' eller deres fortolkninger af, hvad der sker i dig. Vores workshops er ikke et forum til at måle sig op imod hinanden. Får du trangen og føler irritation eller vrede på de andre mænd, bedes du vende bevidstheden imod egen proces, og behandle dette som endnu en låsning, vi kan arbejde med.


Deltagerne forventes at ønske at engagere sig i egen proces og respektere andres rejser som unikke. Vi er ikke samlet for at vurdere kvaliteten af andres åbninger og personlige udvikling, eller sætte fingeren på hvor andre kunne 'gøre det bedre' eller burde 'gå i terapi' fordi de mærker noget.


Vores mål er at skabe et klima, hvor alle kan føle sig mødt, respekteret og støttet i deres personlige åbninger. Hvis dette ræsonnerer med dig, ser vi frem til at byde dig velkommen på vores næste workshop. Og husk, at du med fordel kan deltage flere gange.


Som en kilde til inspiration og indsigt, inviterer vi dig til at udforske siden 'Den Maskuline Rejse', hvor du kan læse om Sune Sloths personlige åbning og hans erkendelser på vejen. Dette er blot ét eksempel på en rejse mod øget åbenhed og tilbyder et vindue ind i de transformationer, der kan være mulige.


Videre proces:


Vi gør opmærksom på, at workshoppen for nogle af deltagerne kan åbne op til en dybere efterfølgende proces. Forvent derfor, at der efter workshoppen kan komme nye lag af nedlukninger op i dig, som du kan have brug for hjælp til at åbne op i, enten via flere workshops eller via enkeltsessioner med os (eller andre der kan hjælpe dig). Det kan derfor være en fordel at booke en efterfølgende session på forhånd.


Vi går også opmærksom på, at dette ikke et quick-fix, men en invitation til et dybdegående indre arbejde, som på sigt kan vise sin effekt i dine nærmeste relationer og forny din tilgang til din indre verden. 

Praktisk information:

Vi anbefaler, at du tager behageligt løstsiddende tøj på, noget, som du kan trække vejret frit i, og som du føler dig afslappet i. SALIG er skofrit område. 

Vi sidder, ligger, og står op, som vi har lyst til, når vi er i workshoppen, under hensyntagen til de andre deltagere. Der er yogamåtter og tæpper, du kan låne, men du er også meget velkommen til at tage dit eget udstyr med efter behov og ønske. Der er tavshedspligt på workshoppen - du må gerne fortælle om, hvad der er sket til andre, men kun med fokus på din egen proces.

Sted: SALIG (yogastudie), Masnedøgade 20, 2. sal., 2100 Østerbro, KBH. Du skal selv medbringe frokost, vi sørger for kaffe, te, og lidt sødt. Der er køleskab på stedet. Der ligger madsteder relativt tæt på, og der vil være tid i pausen til at købe mad, hvis du ønsker det. Vi glæder os til at møde dig og støtte dig på din rejse.